Արարատ

Items where Year is 1899

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Է | Թ | Լ | Խ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ս | Վ | Տ | Ֆ
Number of items: 222.

Ա

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 30-37.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 81-87.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 136-142.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 200-207.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 246-256.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 304-310.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 360-367.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 459-467.

Աբեղեան, Մանուկ (1899) Հայ ժողովրդական առասպելները Մ. Խորենացու Հայոց պատմութեան մէջ. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 529-535.

Ալէքսանեան, Աբ. (1899) Պարսկահայք։ Թաւրիզի հայոց Արամեան եւ Ս. Աննայեան երկսեռ դպրոցների 1896— 97 եւ 1897—98 ուսումնական թուականների համար. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 346-347.

Ալէքսանեան, Աբ. (1899) Պարսկահայք։ Թաւրիզի հայոց Արամեան եւ Ս. Աննայեան երկսեռ դպրոցների 1896— 97 եւ 1897—98 ուսումնական թուականների համար. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 387-389.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1899) Առաքել պատմագրի դամբարանի կառուցման համար ստացուած գումարի հաշիւը. Արարատ, ԼԲ (Է). p. 292.

Աճառեան, Հրաչեայ (1899) Հաշուական կարողութեան զարգացումը մարդոց եւ լեզուաց մէջ. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 199-200.

Աճառեան, Հրաչեայ (1899) Հաշուական կարողութեան զարգացումը մարդոց եւ լեզուաց մէջ. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 239-241.

Աճառեան, Հրաչեայ (1899) Հաշուական կարողութեան զարգացումը մարդոց եւ լեզուաց մէջ. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 302-303.

Աճառեան, Հրաչեայ (1899) Ուսումնասիրութիւներ հայկական բարբառախօսութեան։- Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառին. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 394-399.

Աճառեան, Հրաչեայ (1899) Քննութիւն Ղարաբաղի բարբառի. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 453-459.

Անուչին, Դ. Ն. (1899) Հայերը մարդաբանական և աշխարհագրական տեսակէտից. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 37-40.

Անուչին, Դ. Ն. (1899) Հայերը մարդաբանական և աշխարհագրական տեսակէտից. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 87-91.

Անուչին, Դ. Ն. (1899) Հայերը մարդաբանական և աշխարհագրական տեսակէտից. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 143-146.

Աշճեան, Մկրտիչ վարդապետ (1899) Մեր սուրբ հարց դաւանութիւնը. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 102-106.

Բ

Բրահն, Մ. (1899) Մանկավարժական փորձեր. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 390-393.

Գ

Գ. Ղ., (1899) Հօր Ազդեցութիւնը. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 78-81.

Գ. Ղ., (1899) Տրախօման դպրոցներում. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 357-360.

Գաւազանակիր վարդապետ, (1899) Առաքելական Աթոռ կաթուղիկոսութեան Ամենայն հայոց. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 493-496.

Գէորգ Եպիսկոպոս Եւրոպիոյ, (1899) Ռումանիոյ հայք. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 119-120.

Դ

Դատեան, Խաչիկ ծ. վարդապետ (1899) Թարըխուլ Աքրադի կամ Շարաֆ Նամա։ Քրդերի պատմութիւն կամ փառաց մատեան. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 536-539.

Դրօբիշ, Ալֆ. (1899) Մարդկային կենաց տեւողութիւնը. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 523-529.

Է

Էսխերիխ, Կ. (1899) Մրջիւնների հոգեբանութիւնը. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 233-239.

Թ

Թումայեանց, (1899) Անգղիոյ զանազան եկեղեցիները. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 376-378.

Լ

Լոտի, Պիեր (1899) Մոնտիոնի «Առաքինութեան մրցանակը». Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 7-10.

Խ

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԲ (1). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԲ (Ա). p. 4.

Խմբագրական, (1899) Պաշտօնական յայտարարութիւն Ազգային Պատրիարքարանի. Արարատ, ԼԲ (Ա). p. 4.

Խմբագրական, (1899) Քրիստոս ի մէջ մեր յատնեացի. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 4-5.

Խմբագրական, (1899) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 10-16.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 16-17.

Խմբագրական, (1899) Ստեփան վարդապետ Իսկենդերեան։- Արամ սարկ. Էդիլեան. Արարատ, ԼԲ (Ա). p. 18.

Խմբագրական, (1899) Վեհափառ Հայրապետը Թիֆլիսում. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 18-20.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 20-22.

Խմբագրական, (1899) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 42-43.

Խմբագրական, (1899) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 47-48.

Խմբագրական, (1899) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 48-49.

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԲ (Ա). p. 2.

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից. Արարատ, ԼԲ (Ա). p. 2.

Խմբագրական, (1899) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԲ (Ա).

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 68-70.

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԲ (Բ). p. 51.

Խմբագրական, (1899) Հաւատոյ մարտը. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 53-55.

Խմբագրական, (1899) Աստուածաշունչ ս. Գիրքը. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 55-60.

Խմբագրական, (1899) Հարանց ձայներ. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 60-61.

Խմբագրական, (1899) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 61-64.

Խմբագրական, (1899) Կրթուած քահանաները եւ ժողովուրդը. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 64-67.

Խմբագրական, (1899) Նուբար փաշա. Արարատ, ԼԲ (Բ). p. 97.

Խմբագրական, (1899) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 94-96.

Խմբագրական, (1899) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԲ (Բ). p. 96.

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԲ (Բ).

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից. Արարատ, ԼԲ (Բ).

Խմբագրական, (1899) Ազդ. Արարատ, ԼԲ (Բ). p. 97.

Խմբագրական, (1899) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԲ (Բ).

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ գրքերը. Արարատ, ԼԲ (Բ).

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). p. 99.

Խմբագրական, (1899) Սրբութեան պահանջը. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 99-102.

Խմբագրական, (1899) Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 109-114.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). p. 114.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 114-116.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 116-119.

Խմբագրական, (1899) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 156-158.

Խմբագրական, (1899) Պատմութիւն հաւաստի եւ համառօտ Մխիթար վարդապետի. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 165-167.

Խմբագրական, (1899) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). p. 168.

Խմբագրական, (1899) Ազդ. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). p. 168.

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). p. 168.

Խմբագրական, (1899) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ).

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ).

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ գրքերը. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ).

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 171-173.

Խմբագրական, (1899) Տէ՛ր իմ եւ աստուած իմ. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 173-175.

Խմբագրական, (1899) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 181-186.

Խմբագրական, (1899) Հակակրոնական եւ ղաւանափոխական շարժումը մեր մեջ. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 186-190.

Խմբագրական, (1899) Վեհ. Հայրապետի ուղեւորութիւնը Տփխիսից Էջմիածին. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 190-191.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԲ (Ե). p. 191.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 192-194.

Խմբագրական, (1899) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 210-211.

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից. Արարատ, ԼԲ (Ե). p. 217.

Խմբագրական, (1899) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԲ (Ե). p. 217.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ գրքերը. Արարատ, ԼԲ (Ե).

Խմբագրական, (1899) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԲ (Ե).

Խմբագրական, (1899) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԲ (Զ).

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԲ (Զ).

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 219-221.

Խմբագրական, (1899) Կեանքը. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 221-223.

Խմբագրական, (1899) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 225-228.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 228-229.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 229-230.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 230-233.

Խմբագրական, (1899) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 258-260.

Խմբագրական, (1899) Ազդ. Արարատ, ԼԲ (Զ). p. 265.

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից. Արարատ, ԼԲ (Զ). p. 265.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ գրքերը. Արարատ, ԼԲ (Զ).

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԲ (Է).

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 267-268.

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 268-269.

Խմբագրական, (1899) Բացատրութեան կարօտ կետեր Ս. Գրքի մէջ. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 269-271.

Խմբագրական, (1899) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 275-284.

Խմբագրական, (1899) Ի՞նչպես պետք է վերակենդանացնել հաւատը մեր ժողովրդի մէջ. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 284-287.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 287-290.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԲ (Է). p. 291.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 292-293.

Խմբագրական, (1899) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 310-312.

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից. Արարատ, ԼԲ (Է). p. 321.

Խմբագրական, (1899) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԲ (Է).

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռի տպարանում վաճաուում են հետեւեալ գրքերը. Արարատ, ԼԲ (Է).

Խմբագրական, (1899) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԲ (Է).

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԳ (Ը).

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 323-324.

Խմբագրական, (1899) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԳ (Ը).

Խմբագրական, (1899) Կրկնուած մեղքը. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 324-327.

Խմբագրական, (1899) Բացատրութեան կարօտ կետեր Ս. Գրքի մէջ. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 327-329.

Խմբագրական, (1899) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 334-337.

Խմբագրական, (1899) Մեր ժողովրդի բարոյական վիճակը. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 338-340.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԳ (Ը). p. 341.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 341-342.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 342-346.

Խմբագրական, (1899) Դասարանական ուսուցման մահացու անպատեհութիւնները. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 347-354.

Խմբագրական, (1899) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 367-368.

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից. Արարատ, ԼԳ (Ը). p. 369.

Խմբագրական, (1899) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԳ (Ը).

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռի տպարանում վաճառուում են հետեւեալ գրքերը. Արարատ, ԼԳ (Ը).

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 384-387.

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԳ (Թ).

Խմբագրական, (1899) Ցուցակ վաճառելի գրեանց տպարանի Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի. Արարատ, ԼԳ (Թ).

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԳ (Թ). p. 371.

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 371-372.

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 416-417.

Խմբագրական, (1899) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԳ (Թ). p. 416.

Խմբագրական, (1899) Կովկասի «անարգուած» երեխաները. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 413-416.

Խմբագրական, (1899) Վաստակելու շնորհը. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 372-373.

Խմբագրական, (1899) Բացատրութեան կարօտ կետեր Ս. Գրքի մէջ. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 373-376.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 383-384.

Խմբագրական, (1899) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 378-381.

Խմբագրական, (1899) Լեզուի և գրչի սանձարձակութիւնը մեր մէջ. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 381-383.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (Թ). p. 384.

Խմբագրական, (1899) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 405-408.

Խմբագրական, (1899) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԳ (Թ).

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ).

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւնք ազգ. հանդիսից. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ).

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 419-420.

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք Սինօդի օրագրութիւններից. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 420-421.

Խմբագրական, (1899) Աստուածային հոգւոյ գործունեութեան նշանները. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 421-424.

Խմբագրական, (1899) Բացատրութեան կարօտ կետեր Ս. Գրքի մէջ. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 424-426.

Խմբագրական, (1899) Մի նշանաւոր աստուածաբանի ուսուցչական գործունեութեան քսանհինգամեակը. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 426-430.

Խմբագրական, (1899) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 430-437.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 437-438.

Խմբագրական, (1899) Տ. Սարգիս Արքեպ. Տէր Գասպարեան. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 438-439.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 439-443.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 443-445.

Խմբագրական, (1899) Նոր կրթութիւն. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 449-451.

Խմբագրական, (1899) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 467-468.

Խմբագրական, (1899) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). p. 480.

Խմբագրական, (1899) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). p. 481.

Խմբագրական, (1899) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ).

Խմբագրական, (1899) Բովանդակութիւն. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1899) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1899) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 483-485.

Խմբագրական, (1899) Մշակների պէտքը հոգեւոր ասպարիզում. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 485-488.

Խմբագրական, (1899) Ընդհանուր տեսութիւն. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 496-498.

Խմբագրական, (1899) Օրթոդոքս եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 498-503.

Խմբագրական, (1899) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 551-553.

Խմբագրական, (1899) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1899) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 544-546.

Խմբագրական, (1899) Աղաւաղումներ և օտարամուծութիւններ մեր եկեղեցւոյ արարողութեանց մէջ. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 503-505.

Խմբագրական, (1899) Սարսափելի աղէտը. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 505-506.

Խմբագրական, (1899) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 506-507.

Խմբագրական, (1899) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 507-521.

Խմբագրական, (1899) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 521-522.

Խմբագրական, (1899) Ցանկ նիւթոց 1901թ. «Արարատ»ի 1899 թուականի. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 546-550.

Հ

Հիլթի, (1899) Աշխատելու արուեստ. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 129-133.

Հիլլերբրանտ, Ալֆ. (1899) Հին Հնդկաստանի ուսումը. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 194-199.

Հոլլ, Կարլ (1899) Յունական վանականութիւնը. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 106-109.

Հոլլ, Կարլ (1899) Յունական վանականութիւնը. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 175-181.

Ղ

Ղազարեան, Գէորգ (1899) Դաշտեր մշակելու համար ամենախելացի միջոցներ. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 133-136.

Ղազարեան, Գէորգ (1899) Դաշտեր մշակելու համար ամենախելացի միջոցներ. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 242-246.

Ղազարեան, Գէորգ (1899) Թէ ինչ միջոցներով կարելի է երաշտի աոաջն առնել. Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 399-405.

Ղազարեան, Գէորգ (1899) Գիւղական կեանքի մէջ փոխադարձ օգնութեան զանազան եղանակներ. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 539-544.

Մ

Մանդինեան, Սեդրակ (1899) Լեզուի մի համեստ դաս. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 40-42.

Մերց, Գէորգ (1899) Ճիզուիւտների մանկավարժութիւն. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 121-129.

Միւլլէր, Մաքս (1899) Ի՞նչ անջրպետով է բաժանուած կենդանին մարդուց. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 293-299.

Մովսիսեան, Երուանդ (1899) Չարչարանքի շաբաթ. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 146-151.

Մուզաֆէրէդդին, Կաջար Շահնշահ (1899) Պարսից արեգակնափայլ շահի գրութիւնն ի պատասխանի նորին Վեհափառութեան Ամենայն Հայոց Հայրապետի երկու նամակների. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 52-53.

Մուրատեանց, Տէր-Մելիքսեդեկ Արքեպիսկոպոս (1899) Յոբելեան պ. Մատթէոս Մամուրեանի. Արարատ, ԼԳ (Ը). p. 368.

Յ

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Մի հատուած Ռոստամ Զալ վէպից. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 91-94.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Շնորհաւոր նոր տարի. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 5-7.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԲ (Ա). p. 20.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Ժողովրդական բանահիւսութեան հետքեր միջնադարեան տաղարաններում. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 44-47.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Հայագիտական տեղեկութիւներ. Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 151-156.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 191-192.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Հայագիտական տեղեկութիւներ. Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 208-210.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Հայագիտական տեղեկութիւներ. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 256-258.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԲ (Զ). p. 265.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԲ (Է). p. 291.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ).

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Մխիթար Սասնեցի 1260?-1337 (Կերմանեցի). Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 158-167.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Պատմական-մատենագրական ուսումնասիրութիւներ։ I. Խոսրովիկ Թարգմանիչ (Ը. դար). Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 211-216.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Պատմական-մատենագրական ուսումնասիրութիւներ։ I. Խոսրովիկ Թարգմանիչ (Ը. դար). Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 260-264.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Պատմական-մատենագրական ուսումնասիրութիւներ։ I. Խոսրովիկ Թարգմանիչ (Ը. դար). Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 315-320.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Պատմական-մատենագրական ուսումնասիրութիւներ. I. Խոսրովիկ Թարգմանիչ (Ը. դար). Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 408-413.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Պատմական-մատենագրական ուսումնասիրութիւներ. I. Խոսրովիկ Թարգմանիչ (Ը. դար). Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 469-480.

Ս

Ս. Կ., (1899) Սեբէոսի պատմութիւնը և Մ. Խորենացի. Մատենագրական ուսումնասիրութիւն. Ստ. Մալխասենաց։ Թիֆլիս, 1899. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 312-315.

Ս. Մ., (1899) Բարկութիւն՝ հոգւոյ հիւանդութիւններից մէկը. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 24-30.

Ս. Մ., (1899) Ուղեղի յոգնութեան խրտուիլակը. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 445-449.

Ս. Յ., (1899) Մարդասիրութեան եւ ազատութեան առաքեալ Թէոդորոս Պարկեր. Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 223-225.

Ս. Յ., (1899) Մարդասիրութեան եւ ազատութեան առաքեալ Թէոդորոս Պարկեր. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 271-275.

Ս. Յ., (1899) Մարդասիրութեան եւ ազատութեան առաքեալ Թէոդորոս Պարկեր. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 329-334.

Ս. Յ., (1899) Կրոնշտադի աւագ քահանայ Իոհանն Սերգէեւի 70-ամեայ յոբելեանը. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 491-492.

Վ

Վեհունի, Արսէն վարդապետ (1899) Աւստրիոյ հայ գաղթականութիւնը. Արարատ, ԼԲ (Ա). pp. 22-24.

Վեհունի, Արսէն վարդապետ (1899) Աւստրիոյ հայ գաղթականութիւնը. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 70-72.

Վիլհելմ, Միւնխ (1899) Ձանձրութիւն. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 72-78.

Տ

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1899) Հայկականք. Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 299-302.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1899) Հայկականք. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 354-357.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1899) Հայկականք. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 451-453.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1899) Հարեւանցի դիտողութիւններ. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 67-68.

Ֆ

Ֆարրար, (1899) Քրիստոսի ծնունդը. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 488-491.

This list was generated on Sat Mar 6 03:46:13 2021 AMT.