Արարատ

Items where Year is 1902

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Ե | Թ | Լ | Խ | Կ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Պ | Ռ | Տ | Օ | Ֆ
Number of items: 176.

Ա

Աբեղեան, Արտաշէս (1902) Հին կտակարանի ազդեցութիւնը համաշխարհային պատմութեան զարգացման եւ կերպաւորութեան վրայ. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 623-627.

Ադոնց, Նիկողոս (1902) Հայոց առաքելութիւնը Հոնաց աշխարհում (Զ դար). Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 262-274.

Աղաւելեանց, Բաբգէն ծ. վարդապետ (1902) Ժողովուրդին առաջնորդողները. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1061-1069.

Աճառեան, Հրաչեայ (1902) Մեր լեզուի տարրերը. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 64-68.

Աճառեան, Հրաչեայ (1902) Հիւնքեարպէյէնտեանի լեզուաբանական դրութիւնը. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 313-323.

Աճառեան, Հրաչեայ (1902) Ասորեստանեայ և Պարսիկ սեպագիր արձանագրութիւնք կամ նոցին քաղուածք, որոնք Նաիրի-Ուրարտու աշխարհին պատմութեան կը վերաբերին։ Թարգմանեաց ՅովսԷփ վրդ. Սանտալճեան. Վիեննա, 1901. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 343-345.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1902) Հայոց ժամակարգութիւնները հինգերորդ դարում։ ժամագրքի թարգմանութիւն։ Ժամակարգութիւն։ Գիրք աղօթից։ Աղօթամատոյց եւ ժամագիրք. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 24-38.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1902) Հայոց երեք Աղօթից պահեր (ժամանակ) եւ ինն Աղօթից ժամեր։- Զուարթնոց եկեղեցւոյ Արեգակնային ժամացոյց։- Կաթուղիկէ եկեղեցւոյ յունարեն արձանագրութիւն եւ ինն դաս Զուարթունք. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 785-807.

Ատոմ երէց, (1902) Գանձ Շողակաթին։ յԱտոմ երիցէ ասացեալ. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 447-451.

Բ

Բերթոլետ, ԱլֆրԷդ (1902) Քրիստոնէութիւն եւ բուդդայականութիւն. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 639-658.

Գ

Գիւլխանդանեան, Յ. (1902) «Գիրք թղթոց»-ի պակասները եւ նրանից դուրս մնացած թղթեր. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 560-569.

Գիւլխանդանեան, Յ. (1902) «Մայր Աթոռի «Գիրք թղթոց» ձեռագիրների մէջ ամբողջութեամբ անտիպ մնացած թղթեր. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 748-753.

Գրիգորեան, Յովսէփ (1902) Մարտինիկա կղզու աղէտը եւ հրաբխային երեւոյթների պատճառները. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 521-531.

Ե

Եզնիկ Կողբացի, (1902) Եզնիկ վարդապետի խրատները. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 9-16.

Թ

Թադէոսեան, Յովհաննէս (1902) Քուչակ Նահապետի նոր հրատարակութեան աոթիւ. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1148-1158.

Թանդեան, Սահակ (1902) Լեհահայերի մասին. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 282-292.

Թումանեան, Հովհաննէս (1902) Աստուծոյ ապառնալիքը. Արարատ, ԼԵ (Ա). p. 17.

Լ

Լօօֆս, Ֆր. (1902) Հայ եկեղեցին. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 628-639.

Խ

Խալաթեան, Գրիգոր (1902) Տէր Գաբրիէլ Պատկանեանի ձեռագիրների մասին. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 274-281.

Խմբագրական, (1902) Հայ-կաթոլիկ եպիսկոպոսութեան հարցը Հունգարիայում։ Գալիցիայի Հայ-կաթոլիկ հասարակական փողերի վատնումն (Եղերերգութիւն մը ի Լեմպէրկ). Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 43-48.

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 78-79.

Խմբագրական, (1902) Ազդ «Արարատ»ի Խմբագրութիւնից. Արարատ, ԼԵ (Ա). p. 79.

Խմբագրական, (1902) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԵ (Ա).

Խմբագրական, (1902) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԵ (Բ).

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 172-173.

Խմբագրական, (1902) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 208-209.

Խմբագրական, (1902) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ).

Խմբագրական, (1902) Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ծխական կանոնադրութիւն. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 209-232.

Խմբագրական, (1902) Սանասարեան վարժարան. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 255-261.

Խմբագրական, (1902) Պոլսի հայ թաղական վարժարանները. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 261-262.

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 348-349.

Խմբագրական, (1902) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ).

Խմբագրական, (1902) Վեհափառ Հայրապետի հեռագիրը Թագաւոր Կայսեր Թագադրութեան առթիւ և Նորին Մեծութեան պատասխանը. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). p. 411.

Խմբագրական, (1902) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 411-418.

Խմբագրական, (1902) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 451-460.

Խմբագրական, (1902) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 460-463.

Խմբագրական, (1902) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 463-466.

Խմբագրական, (1902) Հաբէշների եկեղեցի. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). p. 466.

Խմբագրական, (1902) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 467-472.

Խմբագրական, (1902) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 472-474.

Խմբագրական, (1902) Բագրատ վարդապետ Գէորգ-Թաւաքալեան. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 478-481.

Խմբագրական, (1902) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 487-493.

Խմբագրական, (1902) Կարոս Խաչ. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 507-509.

Խմբագրական, (1902) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 540-547.

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). p. 570.

Խմբագրական, (1902) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը).

Խմբագրական, (1902) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 573-579.

Խմբագրական, (1902) Մեղաւորի դարձը. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 604-607.

Խմբագրական, (1902) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 658-664.

Խմբագրական, (1902) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 666-669.

Խմբագրական, (1902) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 669-673.

Խմբագրական, (1902) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 673-677.

Խմբագրական, (1902) Պարսկահայք. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 677-678.

Խմբագրական, (1902) Գերապայծառ Արսէն Այտնեան. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 678-680.

Խմբագրական, (1902) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 736-746.

Խմբագրական, (1902) Փարիզից ստացել ենք հետեւեալը՝ «Արարատ»-ի էջերում տպագրելու համար. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 746-747.

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). p. 754.

Խմբագրական, (1902) Յունաց եկեղեցի. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 664-665.

Խմբագրական, (1902) Հաբէշներ. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). p. 665.

Խմբագրական, (1902) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ).

Խմբագրական, (1902) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 757-763.

Խմբագրական, (1902) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 835-845.

Խմբագրական, (1902) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 846-851.

Խմբագրական, (1902) Բողոքական եկեղեցիներ. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 851-855.

Խմբագրական, (1902) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 855-862.

Խմբագրական, (1902) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 863-868.

Խմբագրական, (1902) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 569-876.

Խմբագրական, (1902) Բանականութեան արշալոյսը. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 888-904.

Խմբագրական, (1902) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 931-936.

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). p. 974.

Խմբագրական, (1902) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 975-978.

Խմբագրական, (1902) Աւանդութիւն ի հրէիցն՝ առնել ողորմութիւն եւ գտանել զողորմութիւն յԱստուծոյ. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1023-1024.

Խմբագրական, (1902) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ).

Խմբագրական, (1902) Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 981-985.

Խմբագրական, (1902) Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1099-1102.

Խմբագրական, (1902) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1102-1111.

Խմբագրական, (1902) Անգլիական եկեղեցի. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1111-1112.

Խմբագրական, (1902) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1115-1119.

Խմբագրական, (1902) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1120-1124.

Խմբագրական, (1902) Աստուածատուր վարդապետ Տէր-Յարութիւնեան. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1124-1125.

Խմբագրական, (1902) Տաճկահայք. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1125-1132.

Խմբագրական, (1902) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1172-1178.

Խմբագրական, (1902) Պատմութիւն յաղագս գիւտի նշխարաց սրբոյն Գրիգորի Հայոց Մեծաց Լուսաւորչի. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1178-1183.

Խմբագրական, (1902) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1183-1184.

Խմբագրական, (1902) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1191-1194.

Խմբագրական, (1902) Ցանկ նիւթոց «Արարատ» ամսագրոյ 1902 ամի. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1185-1191.

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն յունուար 1902 թ. Արարատ, ԼԵ (Ա).

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն փետրուար 1902 թ. Արարատ, ԼԵ (Բ).

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն մարտ-ապրիլ 1902 թ. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ).

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն մայիս-յունիս 1902 թ. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ).

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն յուլիս-օգոստոս 1902 թ. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը).

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 1902 թ. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ).

Խմբագրական, (1902) Բովանդակութիւն նոյեմբեր-դեկտեմբեր 1902 թ. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ).

Խմբագրական, (1902) Պաշտօնական ազդ ի դիւանէ Վեհափառ Հայրապետի (Լազարեան Ճեմարանի 20 նոր թոշակաւորների մասին, որոնց ընտրութիւնը լինում է Վեհ. Հայրապետի ընտրութեամբ). Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 103-106.

Խմբագրական, (1902) Հայոց Կոնսիստօրիայի 400,000 րուբլու պահանջը ժողովրդական լուսաւորութեան մինիստրութիւնից (Կառավարչական Սենատի քաղաքացիական վճռաբեկ Դեպարտամենտի նիստը 1902 թուի մարտի 20 -ին). Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 249-252.

Խոստիկեան, Միսաք Թ. (1902) Վերածնութեան շրջան։ ԺԷ դարու հայոց վերանորոգիչ կաթուղիկոսները։- Գլուխ Ա. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 430-446.

Խոստիկեան, Միսաք Թ. (1902) Վերածնութեան շրջան։ ԺԷ դարու հայոց վերանորոգիչ կաթուղիկոսները։- Գլուխ Բ. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 607-623.

Խոստիկեան, Միսաք Թ. (1902) Վերածնութեան շրջան։ Գլուխ Գ. ԺԷ դարու հայոց վերանորոգիչ կաթուղիկոսները։. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 771-785.

Խոստիկեան, Միսաք Թ. (1902) Վերածնութեան շրջան։ Գլուխ Դ. Եղիազար և Նահապետ կաթուղիկոսները. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1006-1023.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1902) Ի յիշատակ անձնատուր նահատակութեան Ատոմեանց զորավարաց. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 108-113.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1902) Վեհափառ Հայրապետի հեռագիրը Պարսից Շահնշահին Նովրուզի առթիվ և Նորին Մեծութեան պատասխանը. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). p. 207.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1902) Օրհնության կոնդակ Տփխիսի հայ հասարակութեանը, այդ քաղաքի «Վանք» եկեղեցու նորոգության առթիվ. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 232-235.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1902) Իմ ուխտ Թադէի վանուց. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 236-242.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1902) Ղուկասեան Մրցանակի Կանոնադրութիւն. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 252-255.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1902) Վեհափառ Հայրապետի Կոնդակը Ջուղայի Քանանեան Դպրոցի արթիւ. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 405-410.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1902) Որբացող զինուորի կեանք. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 418-422.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1902) Ողբացող Խորենացին. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 579-599.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1902) Կանոնական կոնդակ։ 18 դեկտ. 1899 թ.-ի, Հ. 1490։- Ազգականութեան (=Արենակցութեան) յոթերորդ աստիճանի ամուսնութեանց մասին. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 4-5.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1902) Կոնդակներ «Արարատ»ի խմբագրութեան։- 22 դեկտ. 1901 թ.-ի, Հ. 1988 և յունուարի 1902, Հ. 1999. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 7-9.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1902) Կանոնական կոնդակ։- 30 յունիսի 1899 թ.-ի, Հ.797։ Խնամէական հինգերորդ աստիճանի չհասութեան մասին. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 3-4.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց, (1902) Կանոնական կոնդակ։- 4 յունիս, 1902 թ.-ի, Հ. 4։- Անվավեր և անթոյլատրելի պսակների մասին. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 5-7.

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց , (1902) Հրաւիրական հրաւիրէ հայոց մանկտին ի Ս. Ծնունդ և Մկրտութիւն Քրիստոսի. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 986-997.

Կ

Կորիւն Վարդապետ , (1902) Ճանապարհորդութիւն Վեհափառ Հայրապետի ի Տփխիս եւ վերադարձը. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 245-249.

Կորիւն վարդապետ, (1902) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 38-42.

Կրիժանովսկի, Օ. Վ. (1902) Մանկական եւ մարմնամարզական խաղերը որպէս միջոց մատաղ սերնդի ֆիզիկական կրթութեան։ Պատմ. տեսութիւն О. Վ. Կրիժանովսկու. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 323-335.

Կրիժանովսկի, Օ. Վ. (1902) Մանկական եւ մարմնամարզական խաղերը որպէս միջոց մատաղ սերնդի ֆիզիկական կրթութեան։ Պատմ. տեսութիւն О. Վ. Կրիժանովսկու. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 510-521.

Ղ

Ղազարեան, Գէորգ (1902) Անասնապահութիւն եւ անասնաբուծութիւն. Մեծ եղջիւրաւոր անասունները. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 175-182.

Ղազարեան, Գէորգ (1902) Անասնապահութիւն եւ անասնաբուծութիւն.Մեծ եղջիւրաւոր անասունները. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 354-367.

Ղազարեան, Գէորգ (1902) Անասնապահութիւն և անասնաբուծութիւն. Մեծ եղջիւրաւոր անասունները. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 532-540.

Ղազարեան, Գէորգ (1902) Անասնապահութիւն և անասնաբուծութիւն. Մեծ եղջիւրաւոր անասունները. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 715-727.

Ղազարեան, Գէորգ (1902) Անասնապահութիւն և անասնաբուծութիւն. Մեծ եղջիւրաւոր անասուններ. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 919-930.

Ղազարեան, Գէորգ (1902) Անասնապահութիւն և անասնաբուծութիւն. Մեծ եղջիւրաւոր անասունները. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1161-1171.

Ղազարոսեան, Մելքոն (1902) Երկրագործական զրոյցներ. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 69-71.

Ղազարոսեան, Մելքոն (1902) Գոմէշը. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 350-353.

Ղազարոսեան, Մելքոն (1902) Հողագիտութիւն. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 730-735.

Մ

Մանանդեան, Յակոբ (1902) Մեսրոպ Մաշտոց. կազմեց Ե. Թ.։- Բեօրնսոն. կազմ. Ե. Թոփչեան։- Մահմեդ. կազմեց Ե. Թ. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 77-78.

Մանանդեան, Յակոբ (1902) Մի դիտողութիւն հայոց ներքին կեանքի ուսումնասիրութեան վրայ. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 167-171.

Մանանդեան, Յակոբ (1902) ԳԷորգ Մելիք-Կարագեօզեան. Գերմանական օգնութեան ընկերութիւնները Տաճկա-Հայաստանի համար։ Թիֆլիս, 1901. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 72-75.

Մանանդեան, Յակոբ (1902) «էմինեան Ազգագրական ժողովածու». Հատոր Բ. Ժողովրդական վէպ և հէքեաթ։ Հաւաքեց Ս. Հայկունի։ Մոսկուա-Վաղարշապատ, 1901. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 75-77.

Մանանդեան, Յակոբ (1902) Մարիա Կորելլի։ Մի մանկան հոգու պատմութիւն, վէպիկ ոչ մանուկների համար։ ՌուսերԷնից թարգմանեց Տ.։ Վ.Վաղարշապատ, 1902. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 345-347.

Մանանդեան, Յակոբ (1902) С. Т. Къ вопросу о порядкђ производства брачныхъ дђлъ в армяно-григорiанской церкви («Вђстникъ Права» дек. 1901). Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 171-172.

Մանանդեան, Յակոբ (1902) Александръ Анинскiй. Исторiя армянской церкви (до XIX вђка). Кишиневъ, 1900. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 335-342.

Մանանդեան, Սեդրակ (1902) Յավերժահարսը. Պուշկինի, Թարգմ. Կ.Կրասիլնիկեանի. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 552-560.

Մանանդեան, Սեդրակ (1902) Յավերժահարսը. Պուշկինի, Թարգմ. Կ.Կրասիլնիկեանի. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 709-715.

Մանդինեան, Սեդրակ (1902) Ս. Գրոց տպագրութեան առթիւ. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1139-1145.

Մելիքեան, Սպիրիդոն (1902) Առոգանութեան խազեր։- Խազերի ծագումը. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 681-697.

Մելիքեան, Սպիրիդոն (1902) Ի՜նչ սիստեմով պէտք է անցնել երաժշտութիւնը մեր դպրոցներում. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1158-1161.

ՄեյԷ, Անտուան (1902) Օգիւստ Կարրիէր. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 904-915.

Մխիթար վարդապետ, (1902) Տեղեկագիր Ա., Բ., Գ., Դ. 1900 թ. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 53-63.

Մխիթար վարդապետ, (1902) Տեղեկագիր Ա., Բ., Գ., Դ. 1900 թ. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 142-152.

Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս (1902) Անցեալ դարերի յիշատակ. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 49-53.

Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս (1902) «Քարոզեաց յառաքեալսն» եւ «Յոյս յարութեան». Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 242-245.

Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս (1902) Վաղարշապատի Առապարի կամ Զուարթնոց եկեղեցին. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 876-888.

Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս (1902) Վաղարշապատի Առապարի կամ Զուարթնոց եկեղեցին. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1025-1061.

Մուշէ վարդապետ, (1902) Երկաթէ Դիմակը. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 292-313.

Մուրադեան, Եղիշէ Ծ. վարդապետ (1902) Համառօտ ակնարկ Ատրպատականի թեմի կացութեան եւ կարիքների վերայ. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1132-1139.

Յ

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1902) Պատմութիւն Աղուանից. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1146-1148.

Ն

Նահապետ վարդապետ, (1902) Համառոտ հաշիւ մտից և ելից Ս. Խաչ վանուց հայոց Ղրիմու 1901 ամի. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 548-552.

Պ

Պաուլսէն, Ֆրիդրիխ (1902) Հեգնութիւնք Յիսուսի գրութեան եւ խօսքի մէջ. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1088-1099.

Ռ

Ռեկլամ, Դր. Կ. (1902) Առողջապահական գիտելիքներ. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 728-730.

Ռեկլամ, Դր. Կ. (1902) Առողջապահական գիտելիքներ. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 916-919.

Տ

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1902) Պետրոս Սիւնեաց եպիսկոպոս. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 80-87.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1902) Երանելոյն Պետրոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի գովեստ ի սուրբ Աստուածածինն եւ ի միշտ կոյսն Մարիամ ըստ յորջորջման նորին։ Եւ ի սուրբ գրոց լուծմունք նոցին, հոգեւոր իմաստիւք. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 88-98.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1902) Երանելւոյն Պետրոսի Սիւնեաց եպիսկոպոսի Յաղագս Հաւատոյ. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 200-203.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1902) Ատոմեանք. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 106-108.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1902) Չհասութեան վերաբերեալ կանոնական կոնդակներ. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 130-135.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1902) Օգիւստ Կարիէր, Աղեքսանդր Երիցեան, Յովսէփ Ճանիկեան. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 173-174.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1902) Պետրոս Սիւնեաց եպիսկոպոս։- Հարցմունք յաղագս մարմնաւորութեանն Տեառն զանազանք՝ Վաչագանի Աղուանից իշխանի ընդ Պետրոսի Սիւնեաց Եպիսկոպոսի եւ Իմաստասիրի. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 183-200.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1902) Ստեփանոսի Իմաստասիրի՝ Վասն Անապականութեան Մարմնոյն։ Ութերորդ դարի առաջին կիսի ափթարտոդոկետական վաւերագիր. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 368-400.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1902) Դաւիթ Հարքացի. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 937-973.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) «Քարոզեաց յառաքեալսն» եւ «Յոյս յարութեան». Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 113-120.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) Քրիստոնէութեան իսկութիւնը։ Դ. Աստուած մեր Հայրը. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 423-430.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) Աստուածաշունչի նոր հրատարակութիւնը. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 474-477.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) «Արարատ»-ի ընթերցողներին. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 493-507.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) Քրիստոնէութեան իսկութիւնը։ Ե. Լավագոյն արդարութիւնը. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 599-603.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) Քրիստոնէութեան իսկութիւնը։ Զ. Աւետարանն ու աշխարհը. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 764-771.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) Թիւրիմացութիւններ հայոց եկեղեցիոյ պատմական անցեալի նկատմամբ. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 807-834.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) Քրիստոնէութեան իսկութիւնը։ Զ. Աւետարանն ու աղքատութիւնը. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 998-1006.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) Աստուածաշունչի նոր հրատարակութիւնը հայերէն. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1069-1088.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) Արարատի ընթերցողներին. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1113-1115.

Տէր-Յովհանիսեանց, Եր. (1902) Ս. Եղիայի վանքը Բուզովնում. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 481-487.

Տիգրանեան, Սիրական (1902) Կանոնական իրաւունքը և նրա աղբիւրները. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 18-24.

Տիգրանեան , Սիրական (1902) Կանոնագիրքը եւ մեր կանոնական իրաւունքը. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 120-130.

Օ

Օրմանեան, Մաղաքիա Արքեպիսկոպոս Պատրիարք Կոստանդնուպոլսոյ (1902) Կ. Պօլսի ս. Պատրիարքի շրջաբերականը եւ որբանոցների վերածումը արհեստանոցների։- Հրահանգ կազմակերպութեան գաւառական ազգային արհեստանոցներու. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 135-141.

Ֆ

Ֆարրար, Փ. Վ. (1902) Քրիստոնէութեան Արշալուսին. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 152-167.

Ֆօրնէլի, (1902) Չիրականացող նախագուշակութիւներ (Ընդունակ եւ անընդունակ աշակերտների մասին). Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 697-709.

This list was generated on Fri Mar 5 23:12:58 2021 AMT.