Արարատ

Items where Year is 1909

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Է | Ի | Խ | Հ | Ձ | Ղ | Մ | Յ | Պ | Ռ | Ս | Տ | Ր | Ք | Օ
Number of items: 149.

Ա

Աբեղեան, Մանուկ (1909) Ուրուագծեր 19-րդ դարու հայոց գրականութեան պատմութեան. Արարատ, ԽԲ (Թ). pp. 722-733.

Աբեղեան, Մանուկ (1909) Ուրուագծեր 19-րդ դարու հայոց գրականութեան պատմութիւնից. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 321-334.

Աբեղեան, Մանուկ (1909) Ուրուագծեր 19-րդ դարու հայոց գրականութեան պատմութիւնից. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 417-438.

Աբեղեան, Մանուկ (1909) Ուրուագծեր 19-րդ դարու հայոց գրականութեան պատմութիւնից. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 257-270.

Աբրահամեան, Ագէլ (1909) Գոգոլի ծննդյան 100-ամեակի առթիւ. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 271-279.

Աճառեան, Հրաչեայ (1909) Պատմութիւն Եղիա քահանայի. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 280-283.

Աճառեան , Հրաչեայ (1909) Պատմութիւն Եղիա քահանայի. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 48-63.

Աճառեան , Հրաչեայ (1909) Պատմութիւն Եղիա քահանայի. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 156-168.

Աւչեան, Յաւութիւն Գրաշար (1909) Նիստ ու կաց խոյեցւոց. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 650-662.

Բ

Բաղրեան, Ստեփան (1909) Սուրբ Նանե (ժողովրդական աւանդութիւն). Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 519-520.

Բուլհակով, Ս. Ն (1909) Նախնական քրիստոնէութիւնը. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 28-30.

Գ

Գիրշբայման, (1909) Աշնանը. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 881-882.

Է

Էշելբախ, Հ. (1909) Երկու եղբայր. դպրոցական կեանքից. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 964-973.

Ի

Իզմիրլեան, Մատթէոս արքեպիսկոպոս (1909) Կոնդակ Պատրիարք Իզմիրլեանի. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 403-413.

Խ

Խ.ծ.վ., (1909) Արմաւիր։-Արտաշատ։-Դուին։-Գառնի. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 169-180.

Խմբագրական, (1909) Հեռագիրներ։-Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի։- Ամուսնալուծութիւնք. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 3-15.

Խմբագրական, (1909) Քրիստոսի ծնունդը. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 16-24.

Խմբագրական, (1909) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 31-32.

Խմբագրական, (1909) Ցուցակ. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 79-101.

Խմբագրական, (1909) Տաճկահայք. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 102-104.

Խմբագրական, (1909) Արմաւիրցիների հեռագիրը. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 104-106.

Խմբագրական, (1909) Մեր բաժանորդներին։- Լրագրների յայտարարութիուններ. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 108-112.

Խմբագրական, (1909) Կովկասի փոխարքայի նամակը Տ. Տեղակալին։- Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի։- Ամուսնալուծութիւնք. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 115-121.

Խմբագրական, (1909) Աղօթք. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 122-132.

Խմբագրական, (1909) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 136-137.

Խմբագրական, (1909) Պապիրուսներն և նրանց նշանակութիւնը. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 187-189.

Խմբագրական, (1909) ա. Եկեղ. կալուածներ, բ. Թոփգաբուի ազգ. գրաւեալ կալուածները, գ. Վանի որբախնամ ընկ., դ. Հայ բող.և ազգ. Պատրիարքարանը, ե. Նամակ Զեյթունից, զ. Եգիպ. հայերը և Հայաստանի կարօտեալները, է. Երուսաղէմի գործեր, ը. Կիլիկիոյ կաթուղիկոսին խնդիրը, թ. Ի՞նչ կանցնի Կիլիկիոյ մէջ. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 190-194.

Խմբագրական, (1909) Կոչ հանգանակիչ մասնաժողովի. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 207-208.

Խմբագրական, (1909) Տ. Տեղապահի և փոխարքայի հեռագիրներ։-Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 211-228.

Խմբագրական, (1909) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 243-244.

Խմբագրական, (1909) ա. Այնթափի բարձրագոյն վարժարանը. բ. Գաղթականների Կիլիկիայում զետեղելու խնդիրը գ. Կալուածական խնդիրը Կիլիկիայում. դ. Ազգային լուրեր. ե. Սովը Տաճկաստանում. զ. Խարբերդի դրութիւնը. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 284-288.

Խմբագրական, (1909) ա. Ազգաբնակութեան աճ. Ֆրանսիայում բ. Նոր աղանդ գ. Կողոպուտը Մեսսինայում. դ. Կողբի երկաթուղային գիծը. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 289-292.

Խմբագրական, (1909) Նոր ստացուած գրքեր և հրատարակութիւններ. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 293-294.

Խմբագրական, (1909) Ազդ խմբագրութեան կողմից. Արարատ, ԽԲ (Գ). p. 296.

Խմբագրական, (1909) Թլէօլ Դաւթի խէքեաթ. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 1-16.

Խմբագրական, (1909) Հեռագիրներ։-Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 297-303.

Խմբագրական, (1909) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 319-320.

Խմբագրական, (1909) Զատկական ուրախութիւնը. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 304-306.

Խմբագրական, (1909) Դէպքերը Տաճկաստանում և հայկական ջարդը. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 374-381.

Խմբագրական, (1909) Այլ և այլք. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 382-386.

Խմբագրական, (1909) Նամակներ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 387-392.

Խմբագրական, (1909) Հեռագիրներ. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 393-395.

Խմբագրական, (1909) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 395-400.

Խմբագրական, (1909) Վեհափառ կաթուղիկոսի հաստատութեան առթիւ. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 401-402.

Խմբագրական, (1909) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 414-416.

Խմբագրական, (1909) Տաճկահայք. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 525-540.

Խմբագրական, (1909) Ինչպէս կերակրել նպատակայարմար եւ աժան։- Անձայն հրացան։- Գաճաճները Աֆրիկայում. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 541-548.

Խմբագրական, (1909) Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 551-552.

Խմբագրական, (1909) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). p. 552.

Խմբագրական, (1909) Թլէօլ Դաւթի խէքեաթ. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 17-48.

Խմբագրական, (1909) ա. Կայսերական հրովարտակներ։ բ. Հեռագրներ։ գ. Թղթեր։ դ. Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 555-569.

Խմբագրական, (1909) Աստուծոյ արդարութիւնը. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 570-583.

Խմբագրական, (1909) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 584-589.

Խմբագրական, (1909) Վարակիչ սովորութիւններ. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 625-638.

Խմբագրական, (1909) ա. Կիլիկիայի կոտորածները, բ. Սանասարեան վարժարան գ. Մշոյ վիճակ, դ. Տուլլասար գիւղի սովը, ե. Առանց մաքսի հացահատիկի՝ Ռուսիայից Էրզրումի նահանգը արտահանութիւնը, զ. Պապի նուէրը Կիլիկիայի տառապեալներին, է. Սոի Սահակ կաթուղիկոսի հրաժարականը և նրա պատճառները, ը. Յետնեալ տուրք Երուսաղէմի թ. զինւորական տուրքի գանձումն, ժ. Երուսաղէմի խնդիրը նախարարաց խորհրդոյ յանձնուած, ժա. Փոխադարձ այցելութիւններ Գր. Տ. Եղիշէ եպիսկոպոսի պատրիարք ընտրուելն ու պաշտոն ստանձնելը։. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 663-680.

Խմբագրական, (1909) ա. Մեծ մարդիքը և դպրոցը, բ. Օձաքար. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 680-683.

Խմբագրական, (1909) Տեղեկատու. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 684-687.

Խմբագրական, (1909) Հաշիւ. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). p. 688.

Խմբագրական, (1909) Ցուցակ Անտիոքի եւ շրջակայ գիւղօրէից հայ բնակչութեան. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 689-690.

Խմբագրական, (1909) Նոր ստացուած գրքեր և հրատարակութիւններ. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 690-691.

Խմբագրական, (1909) Կոչ. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). p. 692.

Խմբագրական, (1909) Վեհափառ Հայրապետի ուղևորութիւնը Կ. Պոլսից Ս. Էջմիածին. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 1-95.

Խմբագրական, (1909) Թլէօլ Դաւթի խէքեաթ. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 49-80.

Խմբագրական, (1909) Թլէօլ Դաւթի խէքեաթ. Արարատ, ԽԲ (Թ). pp. 81-96.

Խմբագրական, (1909) Հեռագրներ։- Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԽԲ (Թ). pp. 695-701.

Խմբագրական, (1909) Վարագայ դպրոց. Արարատ, ԽԲ (Թ). p. 771.

Խմբագրական, (1909) Կոնդակներ. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 775-783.

Խմբագրական, (1909) Հայրապետական տնօրէնութիւնը. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 784-792.

Խմբագրական, (1909) Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 792-799.

Խմբագրական, (1909) Հայ եկեղեցի։-Մայր Աթոռ։-Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում։-Հայ Օտարադաւան եկեղեցի. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 803-835.

Խմբագրական, (1909) Ռուս եկեղեցի. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 835-845.

Խմբագրական, (1909) Արտասահմանեան Օրթոդոքս եկեղեցի. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 845-855.

Խմբագրական, (1909) Կաթոլիկական եկեղեցի. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 856-858.

Խմբագրական, (1909) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 858-861.

Խմբագրական, (1909) Քրիստոնէութիւնը կռապաշտ արևելքում. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 862-863.

Խմբագրական, (1909) Հանգիստ Կիւրեղ վարդապետ Կիւրեղեանի և Ստեփաննոս եպիսկոպոսի Սանդալճեանի. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 883-884.

Խմբագրական, (1909) Թլէօլ Դաւթի խէքեաթ. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 97-124.

Խմբագրական, (1909) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ).

Խմբագրական, (1909) Բարձրագույն մանիֆեստ Մեծ Իշխան Միխայիլ Նիկոլայևիչի մահուան առիթով. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 887-889.

Խմբագրական, (1909) Հայրապետական տնօրէնությիւնք. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 890-893.

Խմբագրական, (1909) Սինօդի օրագրութիւններից քաղուածք. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 893-896.

Խմբագրական, (1909) Հայ եկեղեցի։-Մայր Աթոռ։-Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 903-921.

Խմբագրական, (1909) Հայ կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 921-927.

Խմբագրական, (1909) Պրաւոսլաւ եկեղեցին Ռուսաստանում. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 928-931.

Խմբագրական, (1909) Օրթոդոքս եկեղեցին արտասահմանում. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 931-937.

Խմբագրական, (1909) Կաթոլիկ եկեղեցին Ֆրանսիայում. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 938-943.

Խմբագրական, (1909) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 943-949.

Խմբագրական, (1909) Այլ և այլք. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 984-986.

Խմբագրական, (1909) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). p. 987.

Խմբագրական, (1909) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 992-996.

Խմբագրական, (1909) ա. Հանճարն և հասակը, բ. Ջայլամաբուծութիւն Նոր-Զելանդիայում, գ. Հեռախոսներն 1907 թուին, դ. Ելէքտրուղի Կովկասում, ե. Ժանտախտի մեծ համաճար. ազդեցութիւնը. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 195-200.

Խմբագրական, (1909) Բովանդակութիւն փետրուար 1909 թ. Արարատ, ԽԲ (Բ).

Խմբագրական, (1909) Բովանդակութիւն մարտ 1909 թ. Արարատ, ԽԲ (Գ).

Խմբագրական, (1909) Բովանդակութիւն ապրիլ 1909 թ. Արարատ, ԽԲ (Դ).

Խմբագրական, (1909) Բովանդակութիւն մայիս-յունիս 1909 թ. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ).

Խմբագրական, (1909) Բովանդակութիւն յուլիս-օգոստոս 1909 թ. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը).

Խմբագրական, (1909) Բովանդակութիւն սեպտեմբեր 1909 թ. Արարատ, ԽԲ (Թ).

Խմբագրական, (1909) Բովանդակութիւն հոկտեմբեր-նոյեմբեր 1909 թ. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ).

Խմբագրական, (1909) Բովանդակութիւն դեկտեմբեր 1909 թ. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1909) Բովանդակութիւն Արարատի 1909 թուի. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 988-992.

Խմբագրական, (1909) Բովանդակութիւն յունուար 1909թ. Արարատ, ԽԲ (Ա). p. 2.

Խմբագրական, (1909) Նորին Կայսերական Մեծութեան Թագաւոր Կայսր Նիկօլայ II-ի ունկնդիրութիւնը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Մատթէոս II-ին մայիսի 29-ին. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ).

Հ

Հայրապետեան, Ն. (1909) Կաթողիկոսական օծումը. Արարատ, ԽԲ (Թ). pp. 702-717.

Հերթեւցեան, Ներսէս քահանայ (1909) Զարմանալի քննադատութիւն. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 203-206.

Ձ

Ձերնի, Ա. (1909) Դպրոցական առողջապահութիւնը. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 44-47.

Ղ

Ղեւոնդ Եպիսկոպոս , (1909) Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). p. 687.

Ղեւոնդ եպիսկոպոս, (1909) Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԲ (Թ). p. 772.

Ղևոնդ Եպիսկոպոս , (1909) Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԲ (Գ). p. 295.

Մ

Մանդինեան, Ս. (1909) Ռուսերէնը մեր ուսումնարաններում. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 956-964.

Մատթէոս, Արքեպիսկոպոս (1909) Իզմիրլեան պատրիարքի կոչը. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 107-108.

Մատթէոս, Վարդապետ (1909) Վիճակագրական տեղեկութիւնների անհրաժեշտութիւնը. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 521-524.

Մատթէօս, վարդապետ (1909) Զեկուցումն Բագւայ Հ. Կուլտուրակ. միութեան Ալէքսանդրօպօլի փոխանորդի ուղղածը. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 74-101.

Մարգարեանց, Վրթանես Քահանայ (1909) Հայի անցեալի և ներկայի մասին տեսութիւն. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 874-881.

Մարգարեանց, Վրթանէս Քահանայ (1909) Հայի անցեալի և ներկայի մասին տեսութիւն. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 950-956.

Մեսրոպ, վարդապետ (1909) Ակամայ պատասխան. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 66-73.

Մովսիսեան, Յուսիկ Աքեպիսկոպոս (1909) Մեր եկեղեցական տօները. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 341-344.

Մուշեղ եպիսկոպոս , (1909) Կոչ արտասահմանի եւ ամբողջ Հայութեան արիւնազանգ Կիլիկիային համար. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 549-551.

Յ

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1909) Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 201-203.

Յուսիկ վարդապետ, (1909) Ազդ. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). p. 886.

Պ

Պետրով, Գր. (1909) Յիսուս Փրկիչը. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 897-902.

Պետրով, Գր. ք. (1909) Նիկոդիմոս. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 138-153.

Պղատոն, (1909) Սոկրատէսի պաշտպանողական ճառը. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 446-480.

Պղատոն, (1909) Կրիտոն. Սոկրատթս եւ Կրիտոն. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 608-625.

Ռ

Ռշտունի, Ներսէս (1909) Ես երգում եմ. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 64-65.

Ռոստոմեան, Մ. (1909) Տեսութիւն Գէորգեան Հոգեւոր Ճեմարանի 1908/9 ուսումնական տարուայ. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 974-981.

Ս

Սարգսեան, Սմբատ քահանայ (1909) Ի՞նչ է եկեղեցական ամուսնութիւնը. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 33-43.

Սարգսեան, Սմբատ քահանայ (1909) Սնոտիապաշտութիւններն եւ հաւատալիքները գիւղերում. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 439-445.

Սարգսեան, Սմբատ քահանայ (1909) Սնոտիապաշտութիւններն և հաւատալիքները գիւղում. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 596-608.

Սարգսեանց, Սմբատ քահանա (1909) Սնոտիապաշտութիւնները և հաւատալիքները գիւղերում. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 335-340.

Սերգէենկօ, (1909) Ինչպէս է կենցաղավարում եւ աշխատում Կոմս Լ. Ն. Տոլստոյը. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 153-155.

Սուրթնեանց, Գէորգ արքեպիսկոպոս (1909) Հրահանգ եկեղեցական ծխական դպրոցների համար ժամանակավոր հրահանգ. Արարատ, ԽԲ (Թ). pp. 717-721.

Տ

Տարօնեցի, (1909) Յիշատակարաններ Մշոյ Առաքելոց վանքի. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 982-984.

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս վարդապետ (1909) Կրկնութիւն. Արարատ, ԽԲ (Ա). pp. 24-28.

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս վարդապետ (1909) Կրթական ժողով. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 132-135.

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս վարդապետ (1909) Գործնական միջոց. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 239-242.

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս վարդապետ (1909) Ողջախոհ. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 800-803.

Տէր-Միքայէլեան, Ներսէս Վարդապետ (1909) Էջմիածնի մատենադարանի հնագոյն ձեռագիր շարականները. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 864-873.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1909) Մխիթար Հերացու և Ամիրդովլաթ Սեբաստացւոյ երկու նշանաւոր ձեռագրերը. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 590-596.

Ր

Րանկէ, Գ. (1909) Նոր պեղումներ Եգիպտոսում. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 181-186.

Րօսինսկի, (1909) Աղօթք. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 229-238.

Րօսինսկի, (1909) Աղօթք. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 307-318.

Ք

Քո նախկին ուսուչից , (1909) Նամակներ դաստիարակութեան մասին. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 505-518.

Քո նախկին ուսուչից , (1909) Նամակներ դաստիարակութեան մասին. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 638-649.

Քո նախկին ուսուցիչ , (1909) Նամակներ դաստիարակութեան մասին. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 361-373.

Քո նախկին ուսուցիչ , (1909) Նամակներ դաստիարակութեան մասին. Արարատ, ԽԲ (Թ). pp. 761-770.

Օ

Օլթեցեան, Ա. (1909) Բնական պատմութեան դասաւանդութեան մասին. Արարատ, ԽԲ (Գ). pp. 245-256.

Օլթեցեան, Ա. (1909) Կենսաբանական սկզբունքի գործադրութիւնը բնական պատմութեան դասի մէջ. Արարատ, ԽԲ (Դ). pp. 345-360.

Օլթեցեան, Ա. (1909) Բնապատմական նիւթի դասաւորման սկզբունքները. Արարատ, ԽԲ (Ե-Զ). pp. 481-504.

Օլթեցեան, Ա. (1909) Բնական պատմութեան դասաւատդութեան մասին. Արարատ, ԽԲ (Թ). pp. 734-760.

This list was generated on Fri Mar 5 23:32:01 2021 AMT.