Արարատ

Items where Year is 1911

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Զ | Է | Թ | Լ | Խ | Կ | Հ | Մ | Յ | Պ | Ռ | Ս | Տ | Ք | Օ | Ֆ
Number of items: 252.

Ա

Աբէլ Աբեղայ, (1911) Ղազարոս Աղայեան:- Նրա յիշատակին (1840-1911). Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 786-792.

Աբէլ Սարկավագ, (1911) Ղազարոս Աղայեան:- Նրա յիշատակին (1840-1911). Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 700-706.

Աբէլ Սարկաւագ, (1911) Ղազարոս Աղայեան:- Նրա յիշատակին (1840-1911). Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 605-612.

Աճառեան, Հրաչեայ (1911) Բհագավադգի՜տա՜ կամ Երանելու երգը. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 53-63.

Աճառեան, Հրաչեայ (1911) Բհագավադգի՜տա՜ կամ Երանելու երգը. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 127-137.

Աճառեան, Հրաչեայ (1911) Մի քանի սրբագրութիւններ Փաւստոսի եւ Փարպեցու մէջ. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 225-231.

Աճառեան, Հրաչեայ (1911) Բհագավադգի՜տա՜ կամ Երանելու երգը. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 237-245.

Աճառեան, Հրաչեայ (1911) Բհագավադգի՜տա՜ կամ Երանելու երգը. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 334-340.

Աճառեան, Հրաչեայ (1911) Բհագավադգի՜տա՜ կամ Երանելու երգը. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 406-411.

Աճառեան, Հրաչեայ (1911) Բհագավադգի՜տա՜ կամ Երանելու երգը. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 491-497.

Աճառեան, Հրաչեայ (1911) Բհագավադգի՜տա՜ կամ Երանելու երգը. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 586-591.

Աճառեան, Հրաչեայ (1911) Հայկականք. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 670-673.

Աճառեան, Հրաչեայ (1911) Բհագավադգի՜տա՜ կամ Երանելու երգը. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 688-691.

Աճառեան, Հրաչեայ (1911) Н. Марръ.- Грамматика чанскаго (лазскаго) языка. С.П. 1910. էջ XXX+240. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 414-420.

Արտակ վարդապետ, (1911) Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 273-276.

Արտակ վարդապետ, (1911) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԽԵ (Դ). p. 341.

Արտակ վարդապետ, (1911) Գողգոթայի Խաչի յաղթանակը. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 356-362.

Աւդալբէգեան, Թադէոս (1911) Հողի վիշտը Մուրացանի երկերում. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 864-867.

Աւդալբէգեան, Թադէոս (1911) Հողի վիշտը Մուրացանի երկերում. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 949-953.

Աւդալբէգեան , Թադէոս (1911) Հողի վիշտը Մուրացանի երկերում. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 1027-1036.

Բ

Բագրատ վարդապետ, (1911) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԽԵ (Է). p. 615.

Բօլօտով, Վ. Վ. (1911) Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 1-16.

Բօլօտով, Վ. Վ. (1911) Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 17-32.

Բօլօտով, Վ. Վ. (1911) Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 33-48.

Բօլօտով, Վ. Վ. (1911) Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 49-64.

Բօլօտով, Վ. Վ. (1911) Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 65-80.

Բօլօտով, Վ. Վ. (1911) Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 81-96.

Բօլօտով, Վ. Վ. (1911) Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 97-112.

Գ

Գէորգեան, Բարդ. եպիսկոպոս (1911) Իւրացնում են այլոց վաստակը. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 319-324.

Գէորգեան, Բարդ. եպիսկոպոս (1911) Իւրացնում են այլոց վաստակը. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 389-394.

Գէորգեան, Բարդուղիմէոս Եպիսկոպոս (1911) Նամակ «Արարատ»-ի խմբագրութեան. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 64-67.

Զ

Զատօ, (1911) Վարդին:—Առուակին. Արարատ, ԽԵ (Ժ). p. 863.

Է

Էդիլեան, Գուրգէն (1911) Ուսուցիչներ պատրաստելու խնդիրը. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 69-75.

Էդիլեան, Գուրգէն (1911) Մանկավարժական մուզէյ. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 147-154.

Էդիլեան, Գուրգէն (1911) Դպրոցական կեանք. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 196-198.

Էդիլեան, Գուրգէն (1911) Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 210-217.

Էդիլեան, Գուրգէն (1911) Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 306-313.

Էդիլեան, Գուրգէն (1911) Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 378-383.

Էդիլեան, Գուրգէն (1911) Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 456-459.

Էդիլեան, Գուրգէն (1911) Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 553-561.

Էդիլեան, Գուրգէն (1911) Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 749-753.

Էդիլեան, Գուրգէն (1911) Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 836-845.

Էդիլեան, Գուրգէն (1911) Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 992-1003.

Էդիլեան , Գուրգէն (1911) Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 925-936.

Թ

Թանդեան, Սահակ (1911) Հայ լեզուի խանգարմունք. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 860-862.

Լ

Լուկինսկիյ, Ա. (1911) Ս. Յովհաննէս «Աստուածաբան». Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 431-435.

Խ

Խմբագրական, (1911) Հեռագիրներ. Արարատ, ԽԵ (Ա). p. 3.

Խմբագրական, (1911) Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 4-7.

Խմբագրական, (1911) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 7-11.

Խմբագրական, (1911) Ծնունդ Յիսուսի Քրիստոսի. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 12-16.

Խմբագրական, (1911) Վեհ. Հայրապետի մահուան առթիւ. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 17-31.

Խմբագրական, (1911) Տաճկաստանի Հայոց դրութիւնը. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 31-38.

Խմբագրական, (1911) Կ. Պօլսոյ պատրիարքարանի տագնապի պատճառները. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 38-42.

Խմբագրական, (1911) Կ. Պօլսոյ Հայոց երեսփոխական ժողովի կենդրօնի խմբակցութեան հիմնադիր. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 42-45.

Խմբագրական, (1911) Երուսաղէմ. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 45-47.

Խմբագրական, (1911) Խորհրդածութիւն Քրիստոսի ծծնդեան տօնի առիթով. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 47-52.

Խմբագրական, (1911) Թղթակցութիւններ. Արարատ, ԽԵ (Ա). p. 79.

Խմբագրական, (1911) Կտակներ. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 80-81.

Խմբագրական, (1911) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 81-82.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 83-84.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 83-84.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԵ (Ա).

Խմբագրական, (1911) Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Սմբատեանց. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 87-90.

Խմբագրական, (1911) Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները. Արարատ, ԽԵ (Բ). p. 91.

Խմբագրական, (1911) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 92-95.

Խմբագրական, (1911) Իսկզբանն էր Բանն. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 96-100.

Խմբագրական, (1911) Գիբրալտարի անգլիական եպիսկոպոսի նուէրը. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 161-162.

Խմբագրական, (1911) Տ. Վարվառէ Քանանեանի կառուցանելի մանկավարժական Մուզէ. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 162-163.

Խմբագրական, (1911) Արարատի խմբագրութեան. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 163-164.

Խմբագրական, (1911) Վրիպակներ. Արարատ, ԽԵ (Բ). p. 164.

Խմբագրական, (1911) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԵ (Բ).

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԵ (Բ).

Խմբագրական, (1911) Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 167-171.

Խմբագրական, (1911) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 171-173.

Խմբագրական, (1911) Ստացուած գրքեր և նոր հրատարակութիւններ. Արարատ, ԽԵ (Գ). p. 261.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԽԵ (Գ).

Խմբագրական, (1911) Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. Արարատ, ԽԵ (Դ). p. 263.

Խմբագրական, (1911) Զատկի շնորհաւորական հեռագրեր յանուն Տ. Տեղակալի և պատասխաններ. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 264-265.

Խմբագրական, (1911) Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 266-268.

Խմբագրական, (1911) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 268-272.

Խմբագրական, (1911) Տեղեկատու. Արարատ, ԽԵ (Դ). p. 340.

Խմբագրական, (1911) Ստացուած գրքեր և հրատարակութիւններ. Արարատ, ԽԵ (Դ). p. 342.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԽԵ (Դ).

Խմբագրական, (1911) Մահագոյժ Ալեքսանդր Յովհաննիսեան Մանթաշեանց. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 343-350.

Խմբագրական, (1911) Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 351-354.

Խմբագրական, (1911) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 354-355.

Խմբագրական, (1911) Ստացուած գրքեր և նոր հրատարակութիւններ. Արարատ, ԽԵ (Ե). p. 421.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԵ (Ե).

Խմբագրական, (1911) Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 423-426.

Խմբագրական, (1911) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 426-430.

Խմբագրական, (1911) Տեղեկատու. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 515-518.

Խմբագրական, (1911) Մահագույժ Ղազարոս Աղայեանի. Արարատ, ԽԵ (Զ). p. 518.

Խմբագրական, (1911) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԵ (Զ). p. 519.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԽԵ (Զ). p. 519.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԽԵ (Զ).

Խմբագրական, (1911) Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 522-525.

Խմբագրական, (1911) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 525-530.

Խմբագրական, (1911) Լուսաւորեաց, լուսաւորեաց Երուսաղէմ. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 531-535.

Խմբագրական, (1911) Տեղեկատու. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 612-614.

Խմբագրական, (1911) Ստացուած գրքեր և նոր հրատարակութիւններ. Արարատ, ԽԵ (Է). p. 614.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԽԵ (Է).

Խմբագրական, (1911) Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 617-621.

Խմբագրական, (1911) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 622-631.

Խմբագրական, (1911) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԵ (Ը). p. 708.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԵ (Ը). p. 709.

Խմբագրական, (1911) Հեռագիրներ. Արարատ, ԽԵ (Թ). p. 711.

Խմբագրական, (1911) Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 714-716.

Խմբագրական, (1911) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 716-717.

Խմբագրական, (1911) Պեղումներ Պեստումում. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 792-793.

Խմբագրական, (1911) Մահագոյժ և հոգեհանգիստ նախարար Պ. Ա. Ստօլիպինի. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 802-803.

Խմբագրական, (1911) Կոչ. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 803-804.

Խմբագրական, (1911) Ստացուած գրքեր և նոր հրատարակութիւններ. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 804-805.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԽԵ (Թ). p. 805.

Խմբագրական, (1911) Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 807-809.

Խմբագրական, (1911) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 809-813.

Խմբագրական, (1911) Մանուկ Յիսուսը տաճարում. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 814-819.

Խմբագրական, (1911) Տեղեկատու. Արարատ, ԽԵ (Ժ). p. 882.

Խմբագրական, (1911) Ստեփան եպիսկոպոս Աղազատեան. Արարատ, ԽԵ (Ժ). p. 884.

Խմբագրական, (1911) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԵ (Ժ). p. 885.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԵ (ժ). p. 885.

Խմբագրական, (1911) Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 887-890.

Խմբագրական, (1911) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 890-893.

Խմբագրական, (1911) Պետրոսի ուրացութիւնը. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 894-898.

Խմբագրական, (1911) Տեղեկատու. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). p. 960.

Խմբագրական, (1911) Կոչ. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 960-963.

Խմբագրական, (1911) Ստացուած գրքեր և նոր հրատարակութիւններ. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 963-964.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1911) Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 967-968.

Խմբագրական, (1911) Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 968-972.

Խմբագրական, (1911) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1911) Հառիճայի վանքի հաշիւը 1910 թուին. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 259-260.

Խմբագրական, (1911) Միացեալ ընկերութիւնք Հայոց Կ. Պօլսոյ։- Վարժարանք, դպրոցական տարեշրջան 1910—1911. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 882-884.

Խմբագրական, (1911) Բովանդակութիւն յունուար 1911 թ. Արարատ, ԽԵ (Ա).

Խմբագրական, (1911) Բովանդակութիւն փետրուար 1911 թ. Արարատ, ԽԵ (Բ).

Խմբագրական, (1911) Բովանդակութիւն մարտ 1911 թ. Արարատ, ԽԵ (Գ).

Խմբագրական, (1911) Բովանդակութիւն ապրիլ 1911 թ. Արարատ, ԽԵ (Դ).

Խմբագրական, (1911) Բովանդակութիւն մայիս 1911 թ. Արարատ, ԽԵ (Ե).

Խմբագրական, (1911) Բովանդակութիւն յունիս 1911 թ. Արարատ, ԽԵ (Զ).

Խմբագրական, (1911) Բովանդակութիւն յուլիս 1911 թ. Արարատ, ԽԵ (Է).

Խմբագրական, (1911) Բովանդակութիւն օգոստոս 1911 թ. Արարատ, ԽԵ (Ը).

Խմբագրական, (1911) Բովանդակութիւն սեպտեմբեր 1911 թ. Արարատ, ԽԵ (Թ).

Խմբագրական, (1911) Բովանդակութիւն հոկտեմբեր 1911 թ. Արարատ, ԽԵ (Ժ).

Խմբագրական, (1911) Բովանդակութիւն նոյեմբեր 1911 թ. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1911) Բովանդակութիւն դեկտեմբեր 1911 թ. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1911) ճորտերի ազատութեան 50-ամեակ. Արարատ, ԽԵ (Բ). p. 161.

Կ

Կանայեան, Ստեփան (1911) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 411-414.

Կանայեան, Ստեփան (1911) Հին և նոր պարականոն շարականներ. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). p. 1044.

Հ

Հասօ, (1911) Երբէք չեմ սպասի. Արարատ, ԽԵ (Ա). p. 68.

Մ

Մ. Վ., (1911) Նոր-Նախիջեւանի Հայոց եկեղեցական Հոգաբարձութիւնը. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 799-802.

Մառ, Նիկողայոս (1911) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց եւ Ալանաց. (Արաբական վերսիա). Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 113-128.

Մառ, Նիկողայոս (1911) Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց եւ Ալանաց (Արաբական վերսիա). Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 129-142.

Մաքսուդեան, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 117-127.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 218-224.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 314-318.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 384-388.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք.Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 460-465.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 562-568.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 759-766.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 846-854.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 1003-1012.

Մէյման, Էրնստ (1911) Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 75-78.

Մէյման, Էրնստ (1911) Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 137-147.

Մէյման, Էրնստ (1911) Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 199-210.

Մէյման, Էրնստ (1911) Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 298-306.

Մէյման, Էրնստ (1911) Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 372-378.

Մէյման, Էրնստ (1911) Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 449-455.

Մէյման, Էրնստ (1911) Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 545-553.

Մէյման, Էրնստ (1911) Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 646-654.

Մէյման, Էրնստ (1911) Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 737-749.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1911) Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 251-257.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1911) Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 328-334.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1911) Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 400-405.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1911) Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 483-490.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1911) Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 580-585.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1911) Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 676-682.

Մուսայէլեան, Հայրապետ (1911) Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 766-775.

Յ

Յ. Յ., (1911) Կանտի իմացաբանութիւնը. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 154-160.

Յ. Յ., (1911) Կանտի իմացաբանութիւնը. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 245-251.

Յ. Յ. , (1911) Կանտի իմացաբանութիւնը. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 503-513.

Յուշարար, (1911) Հայ լեզուի ուղղագրութիւնը. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 674-675.

Յուսիկ Արքեպիսկոպոս, (1911) Հնագիտական պեղումներ հին Հայաստանում. Արարատ, ԽԵ (Ա). pp. 67-68.

Յուսիկ Արքեպիսկոպոս, (1911) Յաւելուած. Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 129-142.

Յուսիկ Արքեպիսկոպոս, (1911) Կաթուղիկոսական ընտրութիւն. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 1-56.

Պ

Պապկով, Ա. (1911) Կիւրակէ. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 174-182.

Ռ

Ռշտունի, Ներսէս (1911) Իմ կեանքի շէմքում մառախուղն ու մութ. Արարատ, ԽԵ (Ժ). p. 878.

Ս

Սիօն վարդապետ, (1911) Մովսէս Խորենացի՞ թէ Խորին. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 232-236.

Սիօն վարդապետ, (1911) Պատասխանի փոխանակ. Արարատ, ԽԵ (Ե). p. 395.

Սիօն վարդապետ, (1911) Նշմարներ նախնի հայ քաղաքակրթութեան ըստ Խորինն Մովսէսի. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 466-472.

Սուրէնեանց, Գէորգ Արքեպիսկոպոս (1911) Հեռագիրներ. Արարատ, ԽԵ (Է). p. 521.

Սուրէնեանց, Գէորգ Արքեպիսկոպոս (1911) Ամերիկայի մեր բարեպաշտ ժողովրդին. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 712-713.

Տ

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս (1911) Աղօթք. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 718-721.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ եպիսկոպոս (1911) Կարուց Գագիգ թագաւորի մանրանկարը. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 683-687.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպո (1911) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 112-116.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 101-108.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 183-187.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Պրաւոսլաւ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 188-190.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Ռուս հերձուածներ. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 190-192.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 194-195.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Օրթոդոքս եկեղեցին արտասահմանում. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 192-194.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Նոր պեղումներ Պաղեստինում. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 257-259.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 277-288.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Օտար եկեղեցի։- Պրաւոսլավ եկեղեցին արտասահմանում։- Կաթոլիկ եկեղեցի։-Անգլիական եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 289-297.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 363-364.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 364-366.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Օտար եկեղեցի։- Պրաւոսլաւ եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Անգլիական եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 367-371.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 436-439.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 440-441.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Օտար եկեղեցի։- Պրաւոսլաւ եկեղեցի։-Օրթոդոքս եկեղեցին արտասահմանում. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 441-448.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Պեղումներ Միջին Ասիայամ. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 513-515.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 536-539.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Օտար եկեղեցի.-Պրաւոսլաւ եկեղեցի։-Օրթոդոքս եկեղեցին արտասահմանում. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 539-544.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 632-636.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 636-638.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Պրաւոսլաւ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 639-641.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Օրթոդոքս եկեղեցին արտասահմանում. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 641-642.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հռովմէական կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 643-645.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Ը). p. 645.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Մատենախօսութիւն. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 706-707.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի։- Հայ կաթոլիկ եկեղեցի։- Հայ բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 722-725.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Ռուս պրաւոսլաւ եկեղեցի։- Ռուս հերձուածներ։- Հռովմէական կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի։- Քրիստոնէական եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 725-736.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Սաբազիօս աստուած առ հայս. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 794-799.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 820-833.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Ռուս պրաւոսլաւ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 833-835.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 899-912.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Ռուս պրաւոսլաւ եկեղեցի։- Ռուս հերձուածներ։- Հռովմէական կաթոլիկ եկեղեցի։- Անգլիական եպիսկոպոսական եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 914-924.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 912-914.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 973-980.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 980-981.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Ռուս պրաւոսլաւ եկեղեցի։- Հռովմէական կաթոլիկ եկեղեցի։- Անգլիական եպիսկոպոսական եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 981-991.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Армянсія древности въ Аккермане (въ Бессарабіи). Л. М. Меликсетъ-Бековъ. Тифлисъ 1911. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 879-881.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Հայ կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Բ). p. 108.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Պրաւոսլաւ եկեղեցի. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 109-110.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Օրթոդոքս եկեղեցին արտասահմանում. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 110-111.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1911) Մահմետականութիւն. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 924-925.

Տէրտէրեան, Արսէն (1911) Յովհաննէս Թումանեան։- Հայրենի եզերքի քնարերգուն. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 498-502.

Տէրտէրեան, Արսէն (1911) Յովհաննէս Թումանեան։- Հայրենի եզերքի քնարերգուն. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 592-605.

Տէրտէրեան, Արսէն (1911) Յովհաննէս Թումանեան։- Հայրենի եզերքի քնարերգուն. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 692-700.

Տէրտէրեան, Արսէն (1911) Յովհաննէս Թումանեան։- Հայրենի եզերքի քնարերգուն. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 775-786.

Տէրտէրեան, Արսէն (1911) Յովհաննէս Թումանեան։- Հայրենի եզերքի քնարերգուն. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 854-860.

Տէրտէրեան, Արսէն (1911) Յովհաննէս Թումանեան։- Հայրենի եզերքի քնարերգուն. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 937-948.

Տէրտէրեան, Արսէն (1911) Յովհաննէս Թումանեան։- Հայրենի եզերքի քնարերգուն. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 1012-1026.

Տվէն, Մարկ (1911) Չար տղի մասին վիպակը. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 654-658.

Տվէն, Մարկ (1911) Խելօք տղի մասին վիպակը. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 753-758.

Ք

Քաջբերունի, (1911) Կռզեն գիւղի աւերումը. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 868-878.

Քաջբերունի, (1911) Կռզեն գիւղի աւերումը. Արարատ, ԽԵ (ԺԱ). pp. 954-959.

Քաջբերունի, (1911) Կռզեն գիւղի աւերումը. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 1037-1043.

Օ

Օրբելի, Յովսէփ (1911) Անիի աւերակնեը. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 325-327.

Օրբելի, Յովսէփ (1911) Անիի աւերակնեը. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 396-400.

Օրբելի, Յովսէփ (1911) Անիի աւերակները.- Անիի պեղումները. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 472-483.

Օրբելի, Յովսէփ (1911) Անիի աւերակնեը. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 568-579.

Օրբելի, Յովսէփ (1911) Անիի աւերակնեը. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 658-669.

Ֆ

Ֆէտ, (1911) Թիթեռնիկ. Արարատ, ԽԵ (Ա). p. 63.

This list was generated on Sat Mar 6 19:12:30 2021 AMT.