Արարատ

Items where Year is 1912

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Է | Խ | Ղ | Մ | Յ | Պ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ք | Ֆ
Number of items: 200.

Ա

Ա. Հ., (1912) Ամենայն Հայոց Կաթուղիկոսի Գէորգ Ե-ի ընդունելութիւնը Էջմիածնում եւ օծումը. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 604-619.

Աբեղեան, Մանուկ (1912) Բայի եղանակներն արեւելեան աշխարհաբարում. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 170-181.

Աբեղեան, Մանուկ (1912) Բայի եղանակներն արեւելեան աշխարհաբարում. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 261-271.

Աբեղեան, Մանուկ (1912) Ուրուագծեր հայոց գրականութեան պատմութիւնից։ Յովհաննէս Յովհաննիսեան. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 347-363.

Աբեղեան, Մանուկ (1912) Ուրուագծեր հայոց գրականութեան պատմութիւնից։ Յովհաննէս Յովհաննիսեան. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 515-524.

Աբեղեան, Մանուկ (1912) Ուրուագծեր հայոց գրականութեան պատմութիւնից։ Շարականների մասին. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 720-732.

Աբեղեան, Մանուկ (1912) Ուրուագծեր հայոց գրականութեան պատմութիւնից։ Շարականների մասին. Արարատ, ԽԶ (Թ). pp. 823-836.

Աբեղեան, Մանուկ (1912) Ուրուագծեր հայոց գրականութեան պատմութիւնից։ Ս. Գրքի եւ Կանոնի ազդեցութիւնը շարականների վրայ. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 1002-1028.

Աբեղեան, Մանուկ (1912) Դաւանաբանութեան եւ մեկնաբանութեան ազդեցութիւնը շարականների վրայ. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). pp. 1146-1162.

Աբեղեան, Մանուկ (1912) Քննութիւն Մալխասեան հրատարակութեանց Ագաթանգեղոսի եւ Ղազարայ Փարպեցւոյ ի Նորայրէ Բիւզանղացւոյ. Վիեննա, 1911. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 561-563.

Աբեղեան, Մանուկ (1912) Գրիգոր Մագիստրոսի «Գամագտականի» ամբողջական լուծում. երկասիրեց Հ. Գաբրիէլ ծ. վ. Մէնեվիշեան, Վիեննա, 1912. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 563-564.

Աբեղեան, Մանուկ (1912) Ակնայ հայոց բարբառը, Մ. վ. Մաքսուդեանի, Պարիզ, 1912. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 1029-1033.

Աբեղեան, Մանուկ (1912) Л. М. Меликсетъ-Бековь. Старинныя Армянскiя Надписи в Myзее общества истории и древностей в Одессе, Тифлисъ 1912. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). p. 564.

Աբրահամեան, Ռուբէն (1912) Ինչ է լեզուաբանութիւնը. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 156-169.

Աբրահամեան, Ռուբէն (1912) Գրիգոր Խալաթեանց. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 219-222.

Աբրահամեան, Ռուբէն (1912) Ինչ կերպ հնարաւոր է հայերէնի գիտական ուսումնասիրութիւնը. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 364-377.

Աբրահամեան, Ռուբէն (1912) Արեւելագիտութեան վերջին խօսքը. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 378-381.

Աբրահամեան, Ռուբէն (1912) Հնդեւրոպական լեզուախումբ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 464-498.

Աբրահամեան, Ռուբէն (1912) Հնդեւրոպական եւ հայ լեզուաբանութեան պատմութիւնը. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 696-719.

Աբրահամեան, Ռուբէն (1912) էմինեան ազգագրական ժողովածու. Հատոր Ը. Հայ բարբառագիտութիւն, գրեց Հր. Աճառեան, Մոսկուա-Նոր Նախիջեւան, 1911, էջ XII-305. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 556-561.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Հայ կեանք եւ եկեղեցի. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 110-122.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Անհատի եւ մասսայի դերը պատմութեան մէջ. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 139-155.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Յոբելեանական մեծ տարին. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 207-214.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Բնութիւն եւ ռասսայ, որպէս պատմութեան ֆակտորներ. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 242-257.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Կարէն Միքայելեանի գրքերը. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 272-276.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Ողջոյն Տ. Տ. Գէորգ Ե Վեհափառ եւ Սրբազնագոյն Կաթուղիկոսին Ամենայն Հայոց. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 303-307.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Ուրախութեամբ գալիս ենք յայտնելու. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 399-407.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Տնտեսական գործօնը պատմութեան մէջ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 446-463.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) «Գեղարուեստ». Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 525-538.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Թաթարների արշաւանքը. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 658-683.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Թիւրքահայաստանի նոր ճգնաժամը. Արարատ, ԽԶ (Թ). pp. 795-798.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Թաթարների արշաւանքը. Արարատ, ԽԶ (Թ). pp. 809-822.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Մոնղոլների տեսքը, սովորութիւնները եւ կրօնը. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 955-973.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Արեւելեան հարցի գլխաւոր էտապները. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 974-996.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Մոնղոլների ռազմագիտութիւնն ու հարկահանութիւնը. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). pp. 1108-1123.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Արեւելեան հարցի գլխաւոր էտապները. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). pp. 1124-1145.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Մարտիրոս Յարութիւնեանց. Բացատրական բառգիրք Ալեքսանդրապօլ 1912. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 743-753.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Պետրոս Մոճոռեան. Հայրենի աւերակները (Ճանապարհորդական տպաւորութիւններ եւ յուշեր). Ալեքսանդրապօլ. 1912. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 1046-1047.

Աճառեան, Հ. (1912) Հայկականք. Արարատ, ԽԶ (Թ). pp. 837-839.

Աւ. Հ., (1912) Տառերի գիւտի 1500-սւմեայ եւ տպագրութեան 400-ամեայ Մեծ յօբելեանի բացման հանդէսը Ս. էջմիածնում եւ Օշականում. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 896-909.

Բ

Բարս, Ե. Պաստօր and , (1912) Նոր բարոյականը. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 594-603.

Բօլօտով, Վ. Վ. (1912) Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 113-128.

Գ

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1912) Կոնդակ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 387-388.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1912) Պատճէն Կոնդակի Վեհափառ Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց յանուն Ս. Սինօդի Ս. էջմիածնի. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). p. 579.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1912) Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, ԽԶ (Թ). Ա-Է.

Է

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Պրօֆ. Օսվալդի կարծիքը միջնակարգ դպրոցների բարեփոխութեան մասին. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 123-130.

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 182-184.

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Դպրոցական-ուսուցչական ֆոնդ. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 223-231.

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Մանկավարժական գրականութիւն եւ կեանք. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 326-333.

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Քննադատութիւն Ցիլլերի ձեւական աստիճանների. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 427-445.

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Խզմալեան Թ.։- Մայրենի լեզուի մեթոդիկա. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 547-555.

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Ուսուցչական միութիւն. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 627-636.

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Քննադատութիւն Ցիլլերի ձեւական աստիճանների. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 637-657.

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Լայպցիգի ուսուցչական սեմինարիան. Արարատ, ԽԶ (Թ). pp. 799-808.

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Նիկ. Սարգսեան. «Դասագիրք բնական պատմութեան հայոց միդասեան դպրոցների համար». Արարատ, ԽԶ (Թ). pp. 858-860.

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Մեթոդի անհրաժեշտութիւնը ուսուցման ժամանակ. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 913-924.

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Յ. Տէր-Միրաքեան. Մեթոդական և գործնական ցուցմունքներ. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 1033-1035.

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Պրոֆ. էդ.Մայեր. Պատմութեան տեսական եւ մեթոդական խնդիրները. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 1036-1040.

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Հայ գրողների ընկերութիւնը. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). pp. 1077-1085.

Էդիլեան, Գուրգէն (1912) Դիդակտիկայի հիմունքները. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). pp. 1086-1107.

Խ

Խմբագրական, (1912) Հեռագիրներ. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 3-5.

Խմբագրական, (1912) Կաթուղիկոսական ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԶ (Ա). p. 6.

Խմբագրական, (1912) Սինօդի օրագրներից քաղուածներ. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 7-9.

Խմբագրական, (1912) Հայ ազգային եկեղեցի. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 22-28.

Խմբագրական, (1912) Հայ կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԶ (Ա). p. 28.

Խմբագրական, (1912) Ռուս պրաւոսլաւ եկեղեցի. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 29-32.

Խմբագրական, (1912) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 32-33.

Խմբագրական, (1912) Աւետարանական-լիւտերական եկեղեցի. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 33-34.

Խմբագրական, (1912) Անգլիական բողոքական եկեղեցի. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 34-35.

Խմբագրական, (1912) Ճեմարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 81-82.

Խմբագրական, (1912) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 83-86.

Խմբագրական, (1912) Ցանկ Արարատի աշխատակիցների. Արարատ, ԽԶ (Ա). p. 91.

Խմբագրական, (1912) Խմբագրական կանոններ. Արարատ, ԽԶ (Ա). p. 92.

Խմբագրական, (1912) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԶ (Ա). p. 95.

Խմբագրական, (1912) Պօստարկղ. Արարատ, ԽԶ (Ա). p. 96.

Խմբագրական, (1912) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԶ (Ա).

Խմբագրական, (1912) Կաթուղիկոսական ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւններից. Արարատ, Բ (ԽԶ). pp. 99-100.

Խմբագրական, (1912) Սինօդի օրագրներից քաղուածներ. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 101-103.

Խմբագրական, (1912) «Արարատ»-ի խմբագրական նոր կազմի մասին. Արարատ, ԽԶ (Բ). p. 104.

Խմբագրական, (1912) Մարդկային կեանքի երկարատեւութիւնը. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 186-189.

Խմբագրական, (1912) Խմբագրութեան կողմից. Արարատ, ԽԶ (Բ). p. 190.

Խմբագրական, (1912) Տեղեկատու. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 191-192.

Խմբագրական, (1912) Պոստարկղ. Արարատ, ԽԶ (Բ). p. 192.

Խմբագրական, (1912) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԶ (Բ). p. 192.

Խմբագրական, (1912) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԶ (Բ). p. 193.

Խմբագրական, (1912) Կաթուղիկոսական ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 195-197.

Խմբագրական, (1912) Սինօդի օրագրներից քաղուածներ. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 198-200.

Խմբագրական, (1912) Նորին բարձր Սրբազնութեան ամենապատիւ Պատրիարքին Հայոց Կ. Պօլսոյ Տ. Յովհաննու Սրբազան Արքեպիսկոպոսի Արշարունւոյ. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 283-286.

Խմբագրական, (1912) Սսի Սրբազան կաթուղիկոսի թուղթը ամերիկահայ Կիլիկեցիներին. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 277-282.

Խմբագրական, (1912) Խմբագրութեան կողմից. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 287-288.

Խմբագրական, (1912) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԶ (Գ). p. 289.

Խմբագրական, (1912) Կարգ ուղեւորութեան Տ. Տ. Գէորգ Ե Վեհափառ կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց՝ ի ս. Պետերբուրգ. Արարատ, ԽԶ (Դ). p. 290.

Խմբագրական, (1912) Կաթուղիկոսական ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 291-293.

Խմբագրական, (1912) Սինօդի օրագրներից քաղուածներ. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 293-296.

Խմբագրական, (1912) Տ. Տ. Գէորգ Ե-ի անուան շնորհաւորական հեռագիրներ. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 319-325.

Խմբագրական, (1912) Եկեղեցական ժամանակագրութիւն. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 382-383.

Խմբագրական, (1912) Կոչ Յովհաննէս Յովհաննիսեանի յոբելեանի առթիւ. Արարատ, ԽԶ (Դ). p. 384.

Խմբագրական, (1912) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԶ (Դ). p. 385.

Խմբագրական, (1912) Նորին Սրբութիւն ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 388-392.

Խմբագրական, (1912) Հայրապետական օրհնութիւն և գոհունակութիւն. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 392-393.

Խմբագրական, (1912) Սինօդի օրագրներից քաղուածներ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 393-395.

Խմբագրական, (1912) Տ. Տ. Գէորգ Ե-ի անուան շնորհաւորական հեռագիրներ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 408-409.

Խմբագրական, (1912) Կանոններ դասատու ուսուցիչների համար. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 419-426.

Խմբագրական, (1912) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 565-568.

Խմբագրական, (1912) Տանավարի կտակ կազմելու համառօտ կանոնները. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 569-574.

Խմբագրական, (1912) Պոստարկղ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). p. 575.

Խմբագրական, (1912) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). p. 576.

Խմբագրական, (1912) Խմբագրութեան կողմից. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). p. 576.

Խմբագրական, (1912) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). p. 577.

Խմբագրական, (1912) Նորին Սրբութիւն ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 580-583.

Խմբագրական, (1912) Սինօդի օրագրներից քաղուածներ. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 583-585.

Խմբագրական, (1912) Հիլլէլ. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 588-594.

Խմբագրական, (1912) Նորին Վեհափառութեան անուան յիշատակութիւն. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). p. 626.

Խմբագրական, (1912) Օտար եկեղեցիների կեանքից. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 733-742.

Խմբագրական, (1912) Մայր Տաճարի համար ստացուած նուէրներ. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 754-755.

Խմբագրական, (1912) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). p. 754.

Խմբագրական, (1912) Մահացուցակ Գրիգորիս վարդապետի. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 757-758.

Խմբագրական, (1912) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). p. 767.

Խմբագրական, (1912) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 768-769.

Խմբագրական, (1912) Վեհափառ Հայրապետի պարգևատրութիւնները. Արարատ, ԽԶ (Թ). pp. 778-779.

Խմբագրական, (1912) Նորին Սրբութիւն Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԶ (Թ). pp. 771-778.

Խմբագրական, (1912) Յոբելենական տարին. Արարատ, ԽԶ (Թ). pp. 861-863.

Խմբագրական, (1912) Կոչ հայ ժողովրդին. Արարատ, ԽԶ (Թ). pp. 864-866.

Խմբագրական, (1912) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԶ (Թ). p. 867.

Խմբագրական, (1912) Պատերազմ Բալկաններում. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 1049-1050.

Խմբագրական, (1912) Նորին Սրբութիւն ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 869-872.

Խմբագրական, (1912) Վեհափառ Հայրապետի պարգևատրութիւնները. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). p. 873.

Խմբագրական, (1912) Նորին Վեհափառութիւն Տ. Տ. Գէորգ Ե Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի անուանակոչութիւնը, Գէորգեան Հ. ճեմարանի տօնը եւ Ս. Միւռոնի օրհնութիւնը. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 879-891.

Խմբագրական, (1912) Հոգեւոր դպրոցի ռեֆորմի հարցը. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 1048-1049.

Խմբագրական, (1912) Մայր Տաճարին նուէրներ. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). p. 1051.

Խմբագրական, (1912) Մահացուցակ. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). p. 1055.

Խմբագրական, (1912) Խմբագրութեան կողմից. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 1056-1057.

Խմբագրական, (1912) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 1057-1058.

Խմբագրական, (1912) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). p. 1059.

Խմբագրական, (1912) Սինօդի օրագրներից քաղուածներ. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 873-875.

Խմբագրական, (1912) Նորին Սրբութիւն ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). pp. 1061-1067.

Խմբագրական, (1912) Վեհափառ Հայրապետի օրհնութիւներ և պարգևատրութիւններ. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). pp. 1067-1068.

Խմբագրական, (1912) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). pp. 1068-1070.

Խմբագրական, (1912) Իմաստունի ընծաները. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). pp. 1071-1076.

Խմբագրական, (1912) Խմբագրութեան կողմից. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). p. 1164.

Խմբագրական, (1912) Պոստարկղ. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). p. 1170.

Խմբագրական, (1912) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). p. 1171.

Խմբագրական, (1912) Հայոց գրերի գիւտի 1500-ամեակի եւ տպագրութեան 400-ամեակի առթիւ. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). p. 756.

Խմբագրական, (1912) Ծրագիր տառերի գիւտի 1500-ամեակի եւ տպագրութեան 400-ամեակի տօնակատարութեան. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 1052-1054.

Խմբագրական, (1912) Բովանդակութիւն յունուար 1912 թ. Արարատ, ԽԶ (Ա). p. 2.

Խմբագրական, (1912) Բովանդակութիւն փետրուար 1912 թ. Արարատ, Բ (ԽԶ).

Խմբագրական, (1912) Բովանդակութիւն Մարտ 1912 թ. Արարատ, ԽԶ (Գ).

Խմբագրական, (1912) Բովանդակութիւն ապրիլ 1912 թ. Արարատ, ԽԶ (Դ).

Խմբագրական, (1912) Բովանդակութիւն մայիս-յունիս 1912 թ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ).

Խմբագրական, (1912) Բովանդակութիւն յուլիս-օգոստոս 1912 թ. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը).

Խմբագրական, (1912) Բովանդակութիւն սեպտեմբեր 1912 թ. Արարատ, ԽԶ (Թ).

Խմբագրական, (1912) Արարատի 1912 թուականի բովանդակութիւնը. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). pp. 1165-1169.

Խմբագրական, (1912) Արարատի 1912 թուականի ընթացքում աշխատաքցել են. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). p. 1170.

Խմբագրական, (1912) Բովանդակութիւն հոկտեմբեր-նոյեմբեր 1912թ. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ).

Խմբագրական, (1912) Բովանդակութիւն դեկտեմբեր 1912թ. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1912) Կովկասի Հայոց բարեգործական ընկերութեան 30-ամեայ յօբելեանը։- Կոչ Կովկասի Հայոց Բարեգործական Ընկերութեան. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 87-90.

Խմբագրական , (1912) Հացն կենդանի. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 876-878.

Խոստիկեան, Միսակ (1912) Եւ տիրոջ փառքը փայլեց նրանց շուրջը. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 10-11.

Խոստիկեան, Միսակ (1912) Եկեղեցիների միացումը. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 14-21.

Խոստիկեան, Միսակ (1912) Խորհրդածութիւններ Համբարձման եւ Հոգեգալստեան տօների առթիւ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 396-398.

Խոստիկեան, Միսակ (1912) Զայն եղեւ յամպոյ անտի. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 586-588.

Ղ

Ղազարեան Մ. քահանայ, (1912) Առասպելներ հայերի մասին. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 215-218.

Ղեւոնդ Եպիսկոպոս, (1912) Կանոն. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 623-625.

Ղեւոնդ Եպիսկոպոս, (1912) Կանոն Ս. Միւռոնի օրհնութեան հանդիսի, 30 սեպտեմբեր, 1912 ամի. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 892-895.

Մ

Մ. Վ., (1912) Մի օրինակելի հաստատութիւն. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 1041-1045.

Մանդինեան, Սեդրաք (1912) Աշակերտական շարադրութիւն. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 131-138.

Մառ, Ն. (1912) Մեծայարգ խմբագիր. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). p. 1163.

Մեսրոպ Եպիսկոպոս, (1912) Էջմիածնի դաշտի ոռոգումը. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 232-241.

Մեսրոպ Եպիսկոպոս, (1912) էջմիածնի դաշտի ոռոգումը. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 334-346.

Յ

Յարութիւնեան, Մարտիրոս (1912) Քննութիւնը եւ փոխադրութիւնը Գերմանիայի միջնակարգ դպրոցներում. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 925-954.

Յարութիւնեան, Յակոբ (1912) Մկրտիչ Պէշիկթաշլեան:- Պատմական-քննադատական տեսութիւն. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 49-53.

Յարութիւնեան, Յակոբ (1912) Երկու երգ. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 76-80.

Յարութիւնեան, Յակոբ (1912) Մկրտիչ Պէշիկթաշլեան:- Պատմական-քննադատական տեսութիւն. Արարատ, ԽԶ (Թ). pp. 840-857.

Յովհաննիսեան, Յովհաննէս (1912) Մենակ, միշտ մենակ— ի՜նչ երջանկութիւն... Արարատ, ԽԶ (Ա). p. 36.

Յովհաննիսեան, Յովհաննէս (1912) Նամակ խմբագրութեան. Արարատ, ԽԶ (Բ). p. 185.

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ (1912) Ագապի հաստատութիւնը հայոց եկեղեցւոյ մէջ. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 997-1001.

Պ

Պետրոսեան, Յարութիւն (1912) Ի՞նչ է որոնում. Արարատ, ԽԶ (Ա). p. 37.

Պետրոսեան, Յարութիւն (1912) Բանաստեղծ Յովհաննէս Յովհաննիսեանին. Արարատ, ԽԶ (Գ). p. 258.

Պետրով քահանա, (1912) Երանի խաղաղարարաց. Արարատ, ԽԶ (Բ). pp. 105-109.

Պետրով քահանայ, (1912) Երանի՜, որ հալածուած են արդարութեան համար. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 201-206.

Պետրով քահանայ, (1912) Ամենափոքրը. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 297-302.

Ռ

Ռոմանով, Նիկոլայ (1912) Թագաւոր կայսեր հեռագիրը. Արարատ, ԽԶ (Դ). p. 289.

Ս

Ս. Ու., (1912) Կովկասեան գրաքննութիւնը. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 684-695.

Սարգսեանց, Սմբատ քահանայ (1912) Մի քանի նորամուտ եկեղեցական ծէսերի մասին. Արարատ, ԽԶ (Ժ-ԺԱ). pp. 910-912.

Սիօն վարդապետ, (1912) Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ, մեզ եւ ձեզ մեծ աւետիք. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 11-14.

Վ

Վորոնցով-Դաշկով, (1912) Կով. Տ. Փոխարքային նամակը Վեհ. Հայրապետին. Արարատ, ԽԶ (Թ). p. 861.

Տ

Տէր-Թովմասեան, Գեղամ (1912) Ալկոհոլի ազդեցութիւնը մանկան եւ աշակերտի հոգեկան եւ ֆիզիկական կարողութեանց վերայ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 414-419.

Տէր-Մանուէլեան, Սիօն վարդապետ (1912) Ձօն. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 620-622.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1912) Հայ գրերի 1500-ամեակի առթիւ. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 499-514.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ եպիսկոպոս (1912) Ս. Միւռոնի օրհնութիւնը. Արարատ, ԽԶ (Թ). pp. 780-794.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ Եպիսկոպոս (1912) Նուէրներ Ս. էջմիածնի նորակառոյց Մատենադարանին. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 93-94.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ եպիսկոպոս (1912) Խ. Յ. Քուչուկ Յովհաննիսեան. Հայերէն հին ձեռագրեր և արձանագրութիւներ, որ գտնւում են Ռուսաստանի սահմաններում. Մոսկվա, 1912. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 544-546.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ եպիսկոպոս (1912) Տուրաեւ Ա.Բ., Եթովպական գրականութեան յիշատակարաններ հայերի եւ հաբէշների յարաբերութեանց մասին. Ս.Պետերբուրգ, 1912, էջ 13. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 539-544.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1912) Հարաւային Ռուսաստանի հայերի գաղթականութեան պատմութեան համար նիւթերից. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 63-75.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1912) Նորընտիր Հայրապետ Տ. Տ. Գէորգ Ե-ի հաստատութիւնը. Արարատ, ԽԶ (Դ). pp. 308-318.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1912) Վեհափառ Հայրապետի մեկնումն Ս. Պետերբուրգ Թագաւոր Կայսրին ներկայանալու համար. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 410-413.

Տէրտէրեան, Արսէն (1912) Յովհաննէս Թումանեան: VI. Հայրենի եզերքի քնարերգուն. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 38-48.

Տոլստոյ, Լ. Ն. (1912) Մի զրոյց. Արարատ, ԽԶ (Գ). pp. 259-261.

Ք

Քաջբերունի, (1912) Կռզէն գիւղի աւերումը. Արարատ, ԽԶ (Ա). pp. 54-62.

Ֆ

Ֆլամարիոն, Կամիլ (1912) Միջամոլորակային յարաբերութիւնների նախօրեակին. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 759-766.

This list was generated on Sat Mar 6 11:34:43 2021 AMT.