Արարատ

Items where Year is 1915

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | Ա | Գ | Ե | Է | Թ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ
Number of items: 156.

B

Berchem, Max van (1915) Մօսուլի Աթաբէկ Լալուի յիշատակին կանգնած մահարձաններն ու նոցա արձանագրութիւները. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 616-633.

Ա

Աղաջանեանց, Կ. (1915) Բժշկապետ ԱրտաշԷս Յովհաննիսեան Բուդուղեան. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 337-339.

Աղասարեան, Բ. (1915) Ոգելից ըմպելիքների մասին. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 33-41.

Աղասարեան, Բ. (1915) Ոգելից ըմպելիքների մասին. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 179-187.

Աղասարեան, Բ. (1915) Հայ գիւղը առողջապահական տեսակէտից. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 586-600.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1915) Տաճկահայ գաղթականները Ռուս-Տաճկական պատերազմի ընթացքում. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 138-149.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1915) Տաճկահայ գաղթականները Ռուս-Տաճկական պատերազմի ընթացքում. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 307-316.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1915) Նարնջագոյն գիրք: Տաճկա-Հայաստանի բարենորոգութիւնների մասին. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 317-333.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1915) Հանգուցեալ Սարգիս Խռճիեանի կտակը. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 340-345.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1915) Ս. Էջմիածնի տօնը. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 283-286.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1915) Եօթանասունամեայ պառաւ կնոջ լուման. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 724-726.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1915) Մեր որբերը. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 544-546.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1915) Նարնջագոյն գիրք: Տաճկա-Հայաստանի բարենորոգութիւնների մասին. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 601-606.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1915) Վանի շրջանի հնութիւնների մասին. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 860-865.

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1915) Տառապանքի երկիրը. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 441-443.

Աղաւելյանց, Բաբգէն վարդապետ (1915) Նարնջագոյն գիրք: Տաճկա-Հայաստանի բարենորոգութիւնների մասին. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 464-474.

Աճառեան, Հ. (1915) Ագաթանգեղոսի խոտցոց բառը. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 223-224.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1915) Ժամակարգութեան մեկնութիւն։ Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 225-240.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1915) Ժամակարգութեան մեկնութիւն։ Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 361-364.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1915) Ժամակարգութեան մեկնութիւն. Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 485-496.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1915) Ժամակարգութեան մեկնութիւն. Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 634-639.

Արամ, (1915) Ազգիս Վեհափառ կաթողիկոսին ուղղած Արամի գրութիւնը. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 453-454.

Գ

Գարեգին վարդապետ, (1915) Հայագիտական այլ և այլք. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 211-219.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1915) Վեհափառ Կաթողիկոսի կոնդակը. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 3-5.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1915) Վեհափառ Կաթողիկոսի կոնդակները. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 99-103.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1915) Վեհափառ Հայրապետի դիմումները. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 170-177.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1915) Վեհափառ Կաթողիկոսի կոնդակները. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 419-424.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1915) Վեհափառ Կաթողիկոսի կոնդակները. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 515-521.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1915) Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի, յանուն առաջնորդների. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 803-806.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1915) Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի, Սինօդին. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 807-809.

Ե

Եզնիկ աբեղայ, (1915) Վիճակագրական տեղեկութիւներ Սեւանայ մենաստանի այցելուների 1914 թ. յուլիս-օգոստոս ամիսներում. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 475-477.

Է

էսգէթ, (1915) Սեմիտական բառեր հին հայերենում. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 497-500.

էսգէթ, (1915) Լեզուաբանական դիտողութիւներ. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 651-654.

էսգէթ, (1915) Սեմիտական բառեր հայերէնում. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 782-787.

Թ

Թումանեան, Հովհաննէս (1915) Վերջին օրը. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 334-336.

Խ

Խաչատրեանց, Թամարա (1915) Վեհափառ կաթուղիկոսին ուղղած 70-ամեայ Շուշեցի պառաւ կնոջ հետաքրքրական նամակը. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). p. 671.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան տնօրինութիւններից. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 6-10.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, ԽԹ (Ա). p. 10.

Խմբագրական, (1915) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 10-12.

Խմբագրական, (1915) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 17-19.

Խմբագրական, (1915) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 20-23.

Խմբագրական, (1915) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԹ (Ա). p. 97.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 104-123.

Խմբագրական, (1915) Սինօդի օրագրերից քաղուածներ. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 124-127.

Խմբագրական, (1915) Բարձրագույն ներումն. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). p. 127.

Խմբագրական, (1915) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 132-133.

Խմբագրական, (1915) Օտար եկեղեցիներ. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 134-137.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւնները. Արարատ, ԽԹ (Զ). p. 434.

Խմբագրական, (1915) Հայերի կոտորածը Տաճկաստանում. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). p. 170.

Խմբագրական, (1915) Կոտորածների ձայնը. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 177-178.

Խմբագրական, (1915) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). p. 257.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 123-124.

Խմբագրական, (1915) Ի գիտութիւն ընթերցողների. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). p. 256.

Խմբագրական, (1915) Վանի գրաւման աոթիւ եղած շնորհաւորական հեռագիրներ. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 415-416.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 259-277.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 278-280.

Խմբագրական, (1915) Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 280-282.

Խմբագրական, (1915) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 287-292.

Խմբագրական, (1915) Օտար եկեղեցիներ. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 293-301.

Խմբագրական, (1915) Հայկական հարց: Երեք պետութեանց պատմական հեռագիրը հայկական կոտորածների առթիւ. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 302-304.

Խմբագրական, (1915) Կոտորածների ձայնը. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 304-306.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 424-434.

Խմբագրական, (1915) Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 434-440.

Խմբագրական, (1915) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 444-446.

Խմբագրական, (1915) Օտար եկեղեցիներ. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 447-452.

Խմբագրական, (1915) Ամենայն Հայոց Վեհափառ կաթուղիկոսի՝ վերջերս ստացած պաշտօնական նամակից քաղուածք. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 455-457.

Խմբագրական, (1915) Վանի շրջանային վարչութեան դիմումը հայ ժողովրդին. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 457-460.

Խմբագրական, (1915) Կոտորածների ձայնը. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 460-463.

Խմբագրական, (1915) Հաշիւ Ս. էջմիածնի Սինօդում գաղթականների անունով ստացուած գումարների. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 505-512.

Խմբագրական, (1915) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԹ (Զ). p. 513.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 521-541.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). p. 541.

Խմբագրական, (1915) Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 542-543.

Խմբագրական, (1915) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 547-552.

Խմբագրական, (1915) Օտար եկեղեցիներ. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 553-561.

Խմբագրական, (1915) Կոտորածների ձայնը. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 562-567.

Խմբագրական, (1915) Հաշիւ դպրոցական ֆօնդի. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 661-664.

Խմբագրական, (1915) Հաշիւ Ս. էջմիածնի Սինօդում գաղթականների օգտին ստացուած գումարների. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 664-667.

Խմբագրական, (1915) Նամակներ խմբագրութեան «Արարատ» ամսագրի. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 668-670.

Խմբագրական, (1915) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). p. 672.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 680-716.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). p. 716.

Խմբագրական, (1915) Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 717-723.

Խմբագրական, (1915) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 727-731.

Խմբագրական, (1915) Օտար եկեղեցիներ. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 732-737.

Խմբագրական, (1915) Մեր ազգային կեդրոնը. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 738-740.

Խմբագրական, (1915) Հաշիւ Ս. էջմիածնի Սինօդում գաղթականների օգտին ստացուած գումարների. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 793-799.

Խմբագրական, (1915) Ի գիտութիւն ընթերցողների. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). p. 800.

Խմբագրական, (1915) Ստացուած գրքեր. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). p. 801.

Խմբագրական, (1915) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). p. 936.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 810-836.

Խմբագրական, (1915) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 836-837.

Խմբագրական, (1915) Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 837-840.

Խմբագրական, (1915) Մայր Աթոռ. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 841-849.

Խմբագրական, (1915) Ֆրանսիացիների կոչը հայերին նպաստելու համար. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 859-860.

Խմբագրական, (1915) Հաշիւ Ս. էջմիածնի սինօդում գաղթականների օգտին ստացուած գումարների. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 925-928.

Խմբագրական, (1915) Խմբագրութեան կողմից. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). p. 935.

Խմբագրական, (1915) Բովանդակութիւն փետրուար-մարտ 1915 թ. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ).

Խմբագրական, (1915) Բովանդակութիւն ապրիլ-մայիս 1915 թ. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե).

Խմբագրական, (1915) Բովանդակութիւն յունիս 1915 թ. Արարատ, ԽԹ (Զ).

Խմբագրական, (1915) Բովանդակութիւն յուլիս-օգոստոս 1915 թ. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը).

Խմբագրական, (1915) Բովանդակութիւն սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 1915 թ. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ).

Խմբագրական, (1915) Ցանկ «Արարատի» 1915 թ. նիւթերի. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 929-934.

Խմբագրական, (1915) Բովանդակութիւն յունուար 1915թ. Արարատ, ԽԹ (Ա). p. 2.

Խմբագրական, (1915) Բովանդակութիւն նոյեմբեր-դեկտեմբեր 1915թ. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ).

Խմբագրական, (1915) Կաթոլիկ եկեղեցի։ Բենեդիկտ XV Պապի առաջին թուղթը. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 23-24.

Ծ

Ծատուրեան, Ալ. (1915) Հայրենիքի ձայնը. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 41-43.

Կ

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1915) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիւշխանացի պատմաբանիս 1835-ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 741-774.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1915) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիւշխանացի պատմաբանիս 1835-ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 866-901.

Կոշեն, Դընի (1915) Հայաստան. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 30-33.

Հ

Հախումեան, Աշոտ (1915) Ուրուագծեր Ղարաբաղի անցեալից. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 220-222.

Հախումեան, Աշոտ (1915) Նիւթեր ազգային պատմութեան. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 640-644.

Ղ

Ղլտճէան, Արսեն վարդապետ (1915) Армянский сборник. Трагедия Турецкой Армении. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 655-660.

Մ

Մարգարեանց, Տիգրան (1915) Մանկագիտութեան այժմեան դրութիւնը. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 478-484.

Մարտիրոսեան, Նազարէթ (1915) Յուշքերն ու յուշերը Եփրատի ափերէն. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 567-569.

Մարտիրոսեան, Նազարէթ (1915) Էջ մը Հայաստանի հնութիւններէն. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 569-572.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդ. (1915) Վերին Ագուլիսի և շրջակայքի հայէրեն ձեռագրերը. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 69-78.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդ. (1915) Գարեգին վարդապետ Յովսէփեան: Քարդեզ հայ հնագրութեան. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 94-96.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդ. (1915) Աճումը հայերէնի մէջ. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 406-409.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1915) «Եղանիմ» բայի կրած կերպարանափոխութիւնները. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 247-253.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1915) Վերին Ագուլիսի և շրջակայքի հայէրեն ձեռագրերը. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 381-388.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1915) Վասպուրականի հայերէն ձեռագրաց ցուցակի Ա. պրակը. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 916-919.

Մելիքսէթ - Բէկով, Լ. (1915) Էրզրումի վիլայէթի Իշխան աւանը. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 358-360.

Մէյյէ, Անտուան (1915) Լեզուների ազգակցութեան հարցը. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 81-94.

Մօյլլս, Է. and Թուլի, Է. (1915) Պետք է տղայ ու աղջիկ միասին դաստիարակուին և ուսանին. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 44-48.

Յ

Յակովբեանց, Յ. Տ. (1915) Նախադպրոցական դաստիարակութիւնը և դպրոցական առաջին տարիները. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 49-60.

Յակովբեանց, Յ. Տ. (1915) Ս. Նազարեանի նամակները. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 79-81.

Յակովբեանց, Յ. Տ. (1915) Ս. Նազարեանի նամակները. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 389-405.

Յովհաննիսեան, Ա. (1915) Նոր նիւթեր հայ ունիտորական պատմագրութիւնից. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 61-69.

Յովհաննիսեան, Ա. (1915) Յակոբ Դ. Ջուղայեցի կաթուղիկոսը և տաճկահայ նուիրակութեան խնդիրը. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 195-205.

Յովհաննիսեան, Ա. (1915) Յակոբ Զուղայեցու մի գրութիւնը ռուս արքունիքին. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 775-781.

Յովհաննիսեան, Ա. (1915) Նիւթեր հայ մելիքութեան մասին. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 788-792.

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ (1915) Տ.Կարապետ եպիսկոպոս. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 849-856.

Ն

Նուպար Պօղոս, (1915) Շրջաբերական. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 255-256.

Նուպար Պօղոս, (1915) Շրջաբերական. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 413-414.

Պ

Պաբստ, (1915) Գործնական դաստիարակութիւն. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 188-194.

Պաբստ, (1915) Գործնական դաստիարակութիւն. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 346-357.

Պաբստ, (1915) Գործնական դաստիարակութիւն. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 645-650.

Պաբստ, (1915) Գործնական դաստիարակութիւն. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 902-915.

Պապաճանեան, Առաքել (1915) Ինչո՞ւ եւ ինչպէ՞ս գաղթեցինք. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 150-169.

Պապաճանեան, Առաքել (1915) Ինչո՞ւ եւ ինչպէ՞ս գաղթեցինք. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 573-585.

Ջ

Ջիվիլեգեան, Ա. (1915) Հայկական հարց: Կիլիկիայի հարցը. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 25-29.

Ռ

Ռոմանով, Նիկոլայ (1915) Բարձրագոյն հրովարտակներ. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 675-678.

Ս

Սաֆրաստեան, Արշակ (1915) Աղօթք Մանչէստրի եկեղեցում. Ուէլտըն եպիսկոպոսի քարոզը. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 857-859.

Սիմեօնեանց, Արսէն քահանայ (1915) Վարդանանց յիշատակին. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 128-131.

Սիօն վարդապետ, (1915) Չքնաղագեղն Մանդու. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 241-246.

Վ

Վ.Տ.Յ., (1915) X. Кучукь— Иоаннесовь. Краткий очерк армянской литературы V века. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). p. 254.

Վարանցով-Դաշկով, Կոմս (1915) Հրաժեշտի ողջոյն Նորին Կայսերական Մեծութեան Կովկասի Փոխարքայ Կոմս Վօրօնցով-Դաշկովի. Արարատ, ԽԹ (Թ-Ժ). pp. 678-679.

Տ

Տեր-Յակովբեան, Վաղինակ (1915) Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Վասպուրականի. Կազմեց Երուանդ Լալայեան. Հրատարակութիւն Հայոց Ազգագրական Ընկերութեան. Պրակ առաջին, 1915թ., Թիֆլիս. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 501-504.

Տէր Մինասեան, Գ. (1915) Տարեկան հաշիւ ուսումնական մասի Շրվենանց գիւղի Հ. Եկ. Ծխ. երկդասեան երկսեռ «Գ. Յ. Տէր-Մարգարեան» դպրոցի 1914/1915 ամի. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 607-612.

Տէր Յակովբեան, Վաղինակ (1915) Айсоры Ванского вилайета. Е. А. Лалаянъ. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 410-412.

Տէր Յակովբեան, Վաղինակ (1915) Լէօ: Վանի թագաւորութիւնը. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 920-924.

Տէր Յովնանեան, Արշալոյս (1915) Տեղեկագիր Մեղրու վեցամեայ ծխական դպրոցի 1914—15 ուս. տարուայ. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 612-615.

Տէր Պողօսեան, Գր. (1915) Արմաւիրի չերքեզախոս հայերի անցեալի մասին - հայրենիքը և գաղթը. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 205-211.

Տէր Պօղոսեան, Գր. (1915) Արմաւիրի չերքեզախօս հայերի անցեալի մասին - հայրենիքը և գաղթը. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 365-381.

Տէր-Միքայէլեան, Ներսէս Վարդապետ (1915) Տէրունի տօներ. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 13-16.

This list was generated on Fri Mar 5 23:31:59 2021 AMT.