Արարատ

Items where Year is 1916

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Է | Լ | Խ | Կ | Հ | Մ | Յ | Շ | Պ | Ջ | Ս | Տ | Ց | Ք
Number of items: 125.

Ա

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1916) Ժամակարգութեան մեկնութիւն։ Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 129-141.

Բ

Բեօրկիտտ, Ֆ. Կ. (1916) Ասորիքի քրիստոնէութեան պատմութեան տեսութիւն. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 278-292.

Բեօրկիտտ, Ֆ. Կ. (1916) Ասորիքի քրիստոնէութեան պատմութեան տեսութիւն. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 839-860.

Բինօն, Րընէ Մ. (1916) Հայերի բնաջնջումը։ Գերմանական մեդօթ.- Թիւրքական գործ. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 65-86.

Բինօն, Րընէ Մ. (1916) Հայերի բնաջնջումը։ Գերմանական մեդօթ.- Թիւրքական գործ. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 233-260.

Գ

Գարեգին վարդապետ, (1916) Տ. Բաբգէն վարդապետ. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 48-50.

Գարեգին ծ. վարդապետ, (1916) Մկրտիչ Նաղաշի թուղթը Ֆլորենտիոյ ժողովի առթիւ. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 413-417.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1916) Կոնդակ Ն. Վեհափառութեան. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 163-170.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1916) Կոնդակներ Ն. Վեհափառութեան. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 307-314.

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց, (1916) Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 451-454.

Գէորգ վարդապետ, (1916) «Տէր, բարւոք է մեզ աստ լինել». Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 477-483.

Գէորգ վարդապետ, (1916) Նոր-Նախիջեւանի թեմական դպրանոցի հոգաբարձութեան եռամեայ գործունէութեան տեղեկագիրը 1912-1915 թ. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 142-153.

Գրիգորեան, Դանիէլ (1916) Ճանաչո՞ւմ էք արդէօք. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). p. 673.

Է

էսգէթ, (1916) Բոլ՝բոլ՝(բըլբուլ)=վարդեվարդ. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 293-298.

Լ

Լալայեան, Երուանդ (1916) «Վասպուրականի հայերէն ձեռագրաց ցուցակի» գրախոսականի առթիւ. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 437-438.

Խ

Խմբագրական, (1916) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 3-27.

Խմբագրական, (1916) Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 27-33.

Խմբագրական, (1916) Ռուսաց եկեղեցի։ Ռուսաց եկեղեցու բարենորոգութեան խնդիրը. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 51-63.

Խմբագրական, (1916) Կաթոլիկ եկեղեցի։ - Հրէական. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 63-64.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ Ս. Էջմիածնի Սինօդում ստացուած գումարներ, յօգուտ գաղթականների. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 157-160.

Խմբագրական, (1916) Յայտարարութիւն. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). p. 161.

Խմբագրական, (1916) Մայր Աթոռ. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 36-48.

Խմբագրական, (1916) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 170-199.

Խմբագրական, (1916) Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 201-207.

Խմբագրական, (1916) Մայր Աթոռ. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 210-222.

Խմբագրական, (1916) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 223-230.

Խմբագրական, (1916) Բոլգարական եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). p. 231.

Խմբագրական, (1916) Ամերիկան եւ հայերը:. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 231-232.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ Ս. Էջմիածնի Սինօդում ստացուած գումարներ, յօգուտ գաղթականների. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 299-302.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ «Սալմաստի Եղբայրական Օգնութեան Կօմիտէի». Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 302-304.

Խմբագրական, (1916) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 199-200.

Խմբագրական, (1916) Նոր ստացուած գրքեր. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). p. 305.

Խմբագրական, (1916) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 315-323.

Խմբագրական, (1916) Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 324-328.

Խմբագրական, (1916) Մայր Աթոռ. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 334-347.

Խմբագրական, (1916) Տ. Ընձակ վարդապետ Եաղճեան. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). p. 348.

Խմբագրական, (1916) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 349-354.

Խմբագրական, (1916) Անգղիական եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 354-359.

Խմբագրական, (1916) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 359-365.

Խմբագրական, (1916) Կոտորածների նկարագիրներ. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 366-368.

Խմբագրական, (1916) Ն. Վեհափառութեան ստացած շնորհաւորական հեռագրներ:. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 386-389.

Խմբագրական, (1916) Պատասխանի լատինացոց թխտոյն. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 418-423.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ Ղարաբաղի «Եղբայրական օգնաթիւն» կանանց կոմիտէի. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 439-441.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ Ս. էջմիածնի Սինօդում գաղթականների անունով ստացուած գումարների. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 442-443.

Խմբագրական, (1916) Каждому русскому человъку. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 444-448.

Խմբագրական, (1916) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատւութիւններից. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). p. 324.

Խմբագրական, (1916) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, Ծ (Է-Ը). p. 467.

Խմբագրական, (1916) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 454-467.

Խմբագրական, (1916) Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 467-476.

Խմբագրական, (1916) Ամենայն Հայոց Հայրապետի հովուական այցը. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 484-554.

Խմբագրական, (1916) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 555-557.

Խմբագրական, (1916) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Է-Ը). p. 557.

Խմբագրական, (1916) Ֆրանսիական բանակի քահանաները. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 558-559.

Խմբագրական, (1916) Զեկուցում Մաշ ուղարկուած յանձնաժողովի. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 566-586.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ Ս. Էջմիածնի Սինօդում ստացուած գումարներ, յօգուտ գաղթականների. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 607-608.

Խմբագրական, (1916) «Արարատ»-ի խմբագրութիւնից. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 609-610.

Խմբագրական, (1916) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 633-634.

Խմբագրական, (1916) Մայր Աթոռ. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 642-669.

Խմբագրական, (1916) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 611-633.

Խմբագրական, (1916) Ռուսաց եկեղեցի։ Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 670-672.

Խմբագրական, (1916) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). p. 672.

Խմբագրական, (1916) Ցուցակ «Ս. Էջմիածնի Եղբայրակա Օգնութեան Որբանոցի» մեջ ապաստանարան գտած Տաճկահայ երեխաների. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 763-765.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ հայ գաղթականների օգտին ստացուած գումարների. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 766-767.

Խմբագրական, (1916) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). p. 768.

Խմբագրական, (1916) Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 634-637.

Խմբագրական, (1916) Բացատրութիւն դպրոցական հարցերի. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 682-687.

Խմբագրական, (1916) Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 771-794.

Խմբագրական, (1916) Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 794-796.

Խմբագրական, (1916) Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 796-801.

Խմբագրական, (1916) Մայր Աթոռ. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 805-819.

Խմբագրական, (1916) Ռուսաց եկեղեցի. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 819-822.

Խմբագրական, (1916) Սերբիական եկեղեցի. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). p. 823.

Խմբագրական, (1916) Հաշիւ հայ գաղթականների օգտին ստացուած գումարների. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 945-946.

Խմբագրական, (1916) Յայտարարութիւններ. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 950-951.

Խմբագրական, (1916) Կաթոլիկ եկեղեցի. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 822-823.

Խմբագրական, (1916) Տարեկան տեղեկագիր Գէորգեան Հոգեւոր Ճեմարանի 1914-16-ուս. տարիների. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 936-944.

Խմբագրական, (1916) Ռուսահայ գրականութիւնը 1915 թ. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 881-897.

Խմբագրական, (1916) Բովանդակութիւն մայիս-հունիս 1916 թ. Արարատ, Ծ (Ե-Զ).

Խմբագրական, (1916) Բովանդակութիւն յուլիս-օգոստոս 1916 թ. Արարատ, Ծ (Է-Ը).

Խմբագրական, (1916) Բովանդակութիւն սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 1916 թ. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ).

Խմբագրական, (1916) Բովանդակութիւն «Արարատ»-ի 1916 թիւ. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 947-949.

Խմբագրական, (1916) Բովանդակութիւն մարտ-ապրիլ 1916թ. Արարատ, Ծ (Գ-Դ).

Խմբագրական, (1916) Բովանդակութիւն յունուար-փետրուար 1916թ. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). p. 2.

Խմբագրական, (1916) Բովանդակութիւն նոյեմբեր-դեկտեմբեր 1916թ. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ).

Կ

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1916) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 273-277.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1916) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 727-729.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1916) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835-ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 592-598.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1916) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիւշխանացի պատմաբանիս 1885-ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 390-393.

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան (1916) Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 96-104.

Հ

Հայրապետեան, Ե. (1916) Ահարոնեանի գրական գործունէութեան արժէքը. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 599-606.

Հայրապետեան, Ե. (1916) Ահարոնեանի գրական գործունէութեան արժէքը. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 704-712.

Հայրապետեան, Ե. (1916) Ահարոնեանի գրական գործունէութեան արժէքը. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 867-872.

Մ

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդ. (1916) Մի հինաւուրց չափ. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 688-691.

Մելիք, (1916) Տրապիզոն. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 260-262.

Մելիք, (1916) Հայ կեանքը Պետական Դումայում. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 263-272.

Մելիք, (1916) Բիւզանդական կայսրերից մեկը Լոնդոնում եւ Փարիզում. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 720-726.

Յ

Յակովբեան, Յ. Տ. (1916) Ս. Նազարեանի նամակները. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 587-591.

Յակովբեան, Ստեփաննոս (1916) Ս. Նազարեանի նամակները. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 691-693.

Յակովբեանց, Յ. Տ. (1916) Ս. Նազարեանի նամակները. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 860-866.

Յովհաննիսեան, Ա. (1916) Պետրոս դի Սարգիս Գիլանենց. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 105-128.

Յովսէփեան, Գարեգին Ծ. վարդապետ (1916) Դաւիթ Փիլիսոփայ (Հարքացի). Է դարու մատենագիր. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 898-911.

Շ

Շահ-Ազիզ, Երուանդ (1916) Նոր-Նախիջեիանի և Բեսսարաբիոյ հայոց թեմական հոգեւոր դպրանոցի 1914-15 ուսումնական տարուա հաշիւը. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 154-156.

Պ

Պաբստ, (1916) Գործնական դաստիարակութիւն. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 424-436.

Ջ

Ջեյմս, Բրայս (1916) Հայկական կոտորածներ: Խոսած է Լօրդ Ջեյմս Բրայս Լօրդերի պալատի մէջ. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 87-95.

Ս

Սահակ վարդապետ, (1916) Պատճառ աղօթիցն. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 405-412.

Սահակ վարդապետ, (1916) Պատճառ աղօթից. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 694-703.

Տ

Տ. ծ. վ., (1916) Փարիզի ժողովը յօգուտ հայերի. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 368-386.

Տեր Ղազարեանց, Գիւտ Աբեղայ (1916) Դ.Անանուն։ Ռուսահայերի հասարակական զարգացումը 19-րդ դարում. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 753-762.

Տեր Ղազարյան, Գիւտ Աբեղայ (1916) Ազգային անծանօթութեան հետեւանքը. Արարատ, Ծ (Է-Ը). pp. 560-565.

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս վարդապետ (1916) ժամանակ. Արարատ, Ծ (Գ-Դ). pp. 208-209.

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս վարդապետ (1916) Քրիստոսի հոգին. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 329-333.

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս վրդ. (1916) Բեթղեհէմի աստղը. Արարատ, Ծ (Ա-Բ). pp. 34-35.

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ (1916) Հովիւ քաջ գանձն իւր դնէ ի վերայ ոչխարաց. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 638-641.

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ (1916) Սրտացաւ աջակցութեան կարիքը. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 674-681.

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ (1916) Հայոց պատմութեան դասաւանդման խնդիրը մեր ծխական դպրոցներում. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 730-741.

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ (1916) Դասագիրք հայոց պատմութեան. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 742-752.

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ (1916) Հաշուէյարդարի ժամանակը չէ. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 824-831.

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ (1916) Մամուլ. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 831-838.

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ (1916) Հայոց պատմութեան դասաւանդման խնդիրը մեր ծխական դպրոցներում. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 912-922.

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ (1916) Ելքի լեռը. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 931-935.

ՏէրՂազարեան, Գիւտ Աբեղայ (1916) Մխիթարելու կարիքը. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 802-804.

Ց

Ցվէտկով, Կ. (1916) Այց Քէյմբրիջ. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 393-404.

Ք

Քաջբերունի, (1916) Ստեփանոս Նազարեանցի շուրջը վաթսունական թուականներում. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 713-719.

Քաջբերունի, (1916) Ստեփաննոս Նազարեանցի շուրջը։ Վաթսունական թուականներում. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 872-880.

Քո նախկին ուսուցիչ , (1916) Նամակներ դաստիարակութեան մասին. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 923-930.

This list was generated on Sat Mar 6 11:15:11 2021 AMT.